Թեժ գիծ +37410 511 211

"Կերտիր քո վարկային պատմությունը"

ԿԵՐՏԻՐ ՔՈ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ակցիայի ժամկետն է մինչև 2018թ.-ի դեկտեմբերի 30-ը ներառյալ

Ակցիան գործում է 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ  այն հաճախորդների համար, ովքեր ուսուցում են անցնում Բանկի կողմից հաստատված ցանկում ներառված ԲՈՒՀ-երի ուսանող կամ հանդիսանում է "Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիր" ՓԲԸ և Այբ Կրթական Հանգույց Հիմնադրամի 12-րդ դասարանի աշակերտ

 Քարտատեսակ MC Standard պլաստիկ քարտ
 Քարտային հաշվի սպասարկման վճար Քարտի գործողության ամբողջ ընթացքում հաշվի տարեկան սպասարկման վճարը կկազմի 0 ՀՀ դրամ
 Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում կանխիկացման միջնորդավճար  0%
 Վարկային սահմանաչափի արժույթը և գումարը

Վարկային սահմանաչափը տրվում է ՀՀ դրամով,

 •  մինչև 200,000 ՀՀ դրամ,
 •  կրթաթոշակ ստացող Ուսանողներին՝ մինչև 400,000 ՀՀ դրամ,
 •  Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի և Հայաստանում Ֆրանսիական Համալսարան Հիմնադրամի Ուսանողներին՝ մինչև 400,000 ՀՀ դրամ անկախ կրթաթոշակ ստանալու հանգամանքից:
 •  "Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիր" ՓԲԸ և Այբ Կրթական Հանգույց Հիմնադրամի 12-րդ դասարանի չափահաս աշակերտներին՝ մինչև 200,000.00 ՀՀ դրամ անկախ կրթաթոշակ ստանալու հանգամանքից:
 Սահմանաչափի գործողության ժամկետը 36 ամիս
 Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 15%
 Վարկային սահմանաչափի տեսակ
 • Վերականգնվող
 • առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի
 Սահմանափակումներ  Վարկառուն սահմանաչափի տրամադրման պահին չպետք է ունենա դասակարգված վարկային պարտավորություններ/երաշխավորություններ/, վերջին 3 տարիների ընթացքում սպասարկած պարտավորությունների կամ երաշխավորությունների գծով հանրագումարային 20 օր ուշացում և պարտավորությունների դասակարգում:
 Այլ պայմաններ Վարկային սահմանաչափը տրամադրելիս կամ տրամադրելուց հետո մինչև դրա գործողության ժամկետի ավարտը ուսանողի աշխատանքի անցնելու և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում հնարավոր է սահմանաչափի ավելացում մինչև զուտ աշխատավարձի եռապատիկի չափով:
 Տույժ/Տուգանք Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:
 Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
 1.  Վարկային հայտ-հարցաթերթիկ,
 2.   Վարկառուի, անհրաժեշտության դեպքում՝ երաշխավորի, Անձը հաստատող փաստաթղթի և Հանրային ծառայությունների համարանիշի /ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք/ բնօրինակները,
 3.  Տեղեկանք ուսումնական հաստատությունից կամ ուսանողական գրքույկ, որը կհավաստի ուսանող հանդիսանալու փաստը,
 4.  Տեղեկանք ուսումնական հաստատությունից կամ քարտային հաշվի քաղվածք սպասարկող բանկից, որը կհավաստի ուսանողի կրթաթոշակ ստանալու հանգամանքը /անհրաժեշտության դեպքում/,
 5.  Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի և Հայաստանում Ֆրանսիական Համալսարան Հիմնադրամի ուսանող հանդիսանալու պարագայում 4-րդ կետում նշված փաստաթղթերը չեն պահանջվում,
 6.  Աշխատավարձի հիման վրա սահմանաչափի ավելացման դեպքում տեղեկանք աշխատավայրից, որտեղ նշված կլինի զուտ աշխատավարձի չափը: Տեղեկանքի վավերականության ժամկետը՝ 15 օրացուցային օր:

2018թ.-ի ուսումնական տարվա ավարտը՝ 01.07.2018թ.-ը, հանրագումարային 100,000 ՀՀ դրամը գերազանցող առավելագույն քանակությամբ անկանխիկ գործարքներ կատարած այն Ուսանողները, ովքեր առանց դասակարգումների կօգտվեն "ԿԵՐՏԻՐ ՔՈ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ" ակցիայով տրամադրված հաշվարկային քարտերից, Բանկի 25-ամյակին նվիրված միջոցառումներին ընդառաջ՝ կունենան հետևյալ առավելությունները*

 • նրանցից 10 Ուսանող կարող են ընդգրկվել Բանկում պրակտիկ ուսուցում անցնող անձանց ցանկում,
 • Պրակտիկ ուսուցման ընթացքում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած և Բանկի չափանիշներին համապատասխանող ուսանողները կարող են ընդգրկվել Բանկի մարդկային ռեսուրսների պահուստում՝ հետագայում Բանկում աշխատանքի անցնելու հնարավորությումբ /առնվազն 3 ուսանող/,
 • Ուսանողին կամ ուսանողի հետ համատեղ բնակվող ընտանիքի անդամներից մեկին Անշարժ գույքի ձեռքբերման հիփոթեքային վարկի տրամադրում տվյալ պահին Բանկում գործող տոկոսադրույքից 1 տոկոսային կետով ցածր տոկոսադրույքով, իսկ ծրագրային վարկերի դեպքում՝ ստացված ռեսուրս +1 տոկոսային կետով՝ Բանկի վարկավորման պայմաններին բավարարելու դեպքում /առնվազն 5 ուսանող/,
 • Ուսանողական ամուսնական զույգերին՝ նրանցից մեկի գերազանց առաջադիմություն ունենալու պարագայում ամուսնական վկայականի և գերազանցության փաստաթղթի ներկայացման դեպքում գերազանց առաջադիմություն ունեցող ուսանողին կտրամադրվի նվեր քարտ/Visa Classic կամ Master Standard/ 150.000 ՀՀ դրամ մնացորդով, ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը /ընդամենը 5 Ուսանող/:Վերջիններս կարող են օգտվել նաև սույն որոշման "գ" ենթակետի առավելություններից:

*Ուսանողների ընտրությունը կկատարվի հատուկ Բանկի կողմից ստեղծված հանձնաժողովի կողմից, որի կազմում կարող են ընդգրկվել նաև պետական կառավարման իրավասու մարմնի ներկայացուցիչներ:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ընդհանրական թերթիկ

Ֆինանսներ բոլորի համար