Թեժ գիծ +37410 511 211

ԿԲՀՏ

"Կոնվերս բանկի" հաշվարկային տոկոսադրույք /ԿԲՀՏ/

ԿԲՀՏ-ն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

ԿԲՀՏ= Փոփոխվող բաղադրիչ + Հաստատուն բաղադրիչ

որտեղ՝

Փոփոխվող բաղադրիչ՝ սահմանվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը՝ հիմք ընդունելով Բանկի "Պրոգրես" ավանդատեսակի տասներկու ամիս ժամկետով ներդրվող ավանդների համար սահմանված տարեկան տոկոսադրույքներն` ըստ յուրաքանչյուր արժույթի, որոնց հիման վրա հաշվարկվում է վերջին երեք ամիսների ընթացքում գործող միջին տարեկան տոկոսադրույքները:

Հաստատուն բաղադրիչ՝ սահմանվում է՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայում, ինչպես նաև՝ Բանկում, ժամկետային ավանդների և վարկերի տոկոսադրույքների փոփոխությունները և առկա միտումները, ՀՀ տնտեսական ցուցանիշները՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՀ վիճակագրության ծառայության կողմից հրապարակված նյութերի, մասնավորապես հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականության զարգացումները, ինչպես նաև միջազգային շուկաների փոփոխությունները:

ԿԲՀՏ-ով հաշվարկվող գործող վարկային և/կամ այլ ֆինանսավորումների պայմանագրերի, ինչպես նաև գործող ավանդային պայմանագրերի պարագայում փոփոխված ԿԲՀՏ-ն ուժի մեջ է մտնում ԿԲՀՏ-ի հաստատման ամսվա հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ից:

ԱրխիվISO (Կոդ) Միավոր Փոխարժեք Սկզբի ամսաթիվ Վերջի ամսաթիվ
AMD 1 11.00 01.04.2018 30.04.2018
USD 1 6.75 01.04.2018 30.04.2018
EUR 1 4.50 01.04.2018 30.04.2018