Թեժ գիծ +37410 511 211

Բանկի մասին

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն դինամիկ զարգացող բանկ է, որն առաջարկում է բազմատեսակ ծառայություններ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար:

Բանկի կայուն զարգացումը պայմանավորված է թափանցիկ գործունեության և կշռադատված ֆինանսական կառավարման քաղաքականությամբ:

Բանկի դինամիկ զարգացումն ապահովվում է բարձրակարգ արհեստավարժ անձնակազմով, որի շնորհիվ Բանկն ի վիճակի է արագորեն արձագանքել շուկայում տեղի ունեցող փոփոխություններին` հաճախորդներին շարունակաբար առաջարկելով նորանոր հարմար ու հետաքրքիր բանկային ծառայություններ:

Մեր հաճախորդների թիվը տարեցտարի ավելանում է, ինչը վկայում է Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների անընդհատ բարելավվող որակի, հարմարավետության և վստահելիության մասին:

Մեր ծառայությունների որակն ու բազմազանությունը, հասանելիությունն ու հուսալիությունը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր հաճախորդի նկատմամբ անհատական մոտեցում ցուցաբերելու մեր մշտական ձգտումը թույլ են տալիս ասել, որ մենք Բանկ ենք բոլորի համար: 

Մեր առաքելությունը

Բանկի առաքելությունն է բավարարել մեր հաճախորդների ֆինանսական պահանջները և աջակցել նրանց՝ հասնել ֆինանսական հաջողության` ապահովելով սպասարկման բարձր որակ և բանկային ծառայությունների հասանելիություն թե Բանկի սպասարկման ցանցում և թե հեռահար բանկային ծառայությունների հնարավոր բոլոր եղանակներով:

Բանկի տեսլականն է դառնալ մանրածախ բանկային ծառայությունների գծով առաջին նախընտրության բանկ Հայաստանում:

Բանկը հաճախորդներին ծառայություններ մատուցելիս որդեգրել է հետևյալ արժեքները

 • Հասանելիություն
 • Մատչելիություն
 • Նորարարություն
 • Տեղեկացվածություն
 • Աջակցություն
 • Սրտացավություն

Բանկը կիրառում է հետևյալ կորպորատիվ արժեքները

 • Թիմային աշխատանք
 • Պատասխանատվություն
 • Որոշումների կայացման իրավասությունների պատվիրակում
 • Ազնվություն
 • Ուսուցում և զարգացում
 • Ոգևորություն

Բանկի գործարար էթիկայի կանոնները

Կանոնադրություն

*Կայքում առկա "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի ապրանքային նշանները կարող են օգտագործվել բացառապես Կոնվերս Բանկի գրավոր համաձայնությամբ:

Սպասարկման ցանց

Կոնվերս Ինկասացիա