Թեժ գիծ +37410 511 211

Converse առցանց բանկ

Converse առցանց բանկ

Converse Bank Ինտերնետ Բանկ համակարգը բանկային ծառայությունների հեռահար սպասարկման համակարգ է: Այն հնարավորություն է ընձեռում ինտերնետի միջոցով արագ և անվտանգ կառավարել Ձեր ֆինանսները 24/7 ռեժիմով` ցանկացած պահի, ցանկացած վայրից:

Converse Bank Ինտերնետ Բանկ համակարգը նախատեսված է ինչպես ֆիզիկական անձանց, այդ թվում՝ անհատ ձեռնարկատերերի, այնպես էլ իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձ չհանդիսացող/իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող կազմակերպությունների /այսուհետ՝ իրավաբանական անձինք/ համար, որոնք հանդիսանում են Բանկի հաշվետեր հաճախորդ:

Converse Bank Ինտերնետ Բանկ համակարգը թույլ է տալիս խնայել Ձեր ժամանակն ու ծախսերը` բանկ այցելելու և հերթերում սպասելու փոխարեն: Դուք խուսափում եք առանձին ծրագրային ապահովում տեղադրելու և թարմացումներին հետևելու անհրաժեշտությունից. համակարգի հետագա թարմացումներն ու սպասարկումն իրականացնում է բանկը: Առաջարկվող բանկային ծառայություններից կարող եք օգտվել նաև բջջային հեռախոսի միջոցով:

Converse Bank Ինտերնետ Բանկ համակարգում ներդրված են նորագույն տեխնոլոգիաներ, ինչն ապահովում է բանկային գործարքների բարձր մակարդակի պաշտպանվածությունը: Տվյալները գաղտնագրվում են ներկայիս ամենաապահով 256-բիթ Secure Socket Layer(SSL) տեխնոլոգիայի միջոցով, իսկ համակարգ մուտք գործելն ու բազմազան գործարքների իրականացումը լրացուցիչ պաշտպանվում են անվտանգության սարքի օգտագործմամբ: Համակարգում կիրառվում են VASCO Data Security ընկերության Digipass ընտանիքի սարքերը: VASCO Data Security-ն համաշխարհային առաջատարն է on-line համակարգերի համար իդենտիֆիկացիոն սարքեր արտադրող կազմակերպությունների մեջ:

Համակարգը գործարկվում է նաև "Converse Mobile" հավելվածի օգնությամբ, որոնք առկա են App Store և Play Market առցանց խանութներում: Ներբեռնելով հավելվածը՝ հնարավորություն է ստեղծվում վերջինիս օգնությամբ օգտագործողի նույն անունով և գաղտնաբառով մուտք գործել համակարգ և օգտվել ներքոնշյալ ծառայություններից:

Converse Bank Ինտերնետ Բանկ համակարգը հնարավորություն է տալիս՝

1. դիտել հետևյալ տեղեկատվությունը՝

 1. բանկային հաշիվների մնացորդներն ու գործառնությունները
 2. հաշիվների, բանկային քարտերի, վարկերի, ավանդների քաղվածքները
 3. բանկային քարտերի օնլայն մնացորդները
 4. վարկերի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ու մարման ժամանակացույցը
 5. ավանդների վերաբերյալ տեղեկատվությունը
 6. արտարժույթի փոխարժեքները
 7. ստացված և ուղարկված նամակները
 8. կատարված վճարումների և փոխանցումների ցանկը

2. կատարել հետևյալ գործարքները՝

 • փոխանցում՝ միջազգային և ՀՀ տարածքում (նաև խմբային), այդ թվում՝ պետական բյուջե
 • արտարժույթի փոխանակում
 • վարկի մարում, ընդ որում, քարտային հաշիվներից մարումներ չեն կատարվում
 • ավանդի բացում և համալրում ՈւՂԵՑՈՒՅՑ
 • լրացուցիչ խնայողական հաշիվների բացում
 • կոմունալ վճարում
 • փաստաթղթերի խմբագրում, պատճենում և չեղարկում

3. Համակարգը հնարավորություն է տալիս ներկայացնել հետևյալ հայտերը՝

 •  ավանդի բացման հայտ
 •  կանխիկացման հայտ
 •  Տրանսֆեր Քարտին մուտքագրման հայտ
 •  անձնական տվյալների փոփոխման հայտ
 •  SMS ծառայության հայտ
 •  սահմանաչափերի փոփոխման հայտ

4. ուղարկել և ստանալ ազատ ֆորմատի նամակներ կցված ֆայլերով (MS Word, Excel և այլն)

5. ներմուծել տվյալներ .xml ֆորմատով ֆայլից

6. ստեղծել փաստաթղթերի ձևանմուշներ (շաբլոններ)

Եթե Ինտերնետ-Բանկ համակարգով Ձեր կողմից ուղարկվելիք գործարքը հիմնավորող փաստաթղթերի, լրացուցիչ տեղեկատվություն պարունակող փաստաթղթերի գումարային ծավալը գերազանցում է առավելագույն թույլատրելի սահմանը, որը կազմում է 500Kb, խնդրում ենք ֆայլերի թղթապանակը արխիվացնել և ուղարկել Բանկում լրացված Ձեր էլեկտրոնային հասցեից, իսկ դրա անհնարինության պատճառով այլ էլեկտրոնային հասցեից ուղարկելու դեպքում խնդրում ենք կամ Ինտերնետ-Բանկ համակարգով ուղարկել նամակ՝ նշելով այն էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որից ուղարկվելու է նամակը, կամ ավելացնել գաղտնաբառ, որի կատարման ընթացքը նկարագրված է ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ-ում

Տեղեկատվական ամփոփագիր

ՈւՂԵՑՈՒՅՑ

Converse Bank Ինտերնետ Բանկ ծառայության ստացման հայտ