Թեժ գիծ +37410 511 211

Թափուր աշխատատեղեր

Եթե հետաքրքրված եք մեզ մոտ առկա թափուր հաստիքների համար, ապա խնդրում ենք հետևել հայտարարության մեջ ներկայացված կարգին, ներբեռնել դիմում-հայտը և վերջինիս լրացված տարբերակն ուղարկել հայտարարության մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեով: Ձեր թեկնածությունը կգնահատվի հայտարարության մեջ նշված տվյալ աշխատատեղի պահանջներին համաձայն:

Նշված պահանջներին Ձեր թեկնածության համապատասխանության դեպքում Ձեզ կհրավիրենք հարցազրույցի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև թեստավորման:

Թափուր աշխատատեղերին դիմելու համար լրացրեք դիմում-հայտը և ուղարկեք  [email protected]

Թափուր աշխատատեղեր 

Տեղեկատու, ք․ Երևան

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնաճյուղի տեղեկատու, ով արդյունավետ կերպով կապահովի Բանկ այցելած նոր հաճախորդների պատշաճ ընդունում, կարիքների ճշտում և անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրում:


Աշխատանքային պարտականություններ

 • Բանկ այցելած նոր հաճախորդների ընդունում, կարիքների ճշտում, ուղղորդում,
 • Հաճախորդներին նախնական տեղեկատվության, խորհրդատվության տրամադրում,
 • Ծառայությունների, վարկային և ոչ վարկային պրոդուկտների վաճառքին ուղղված գործողություններ,
 • Հաճախորդի հետ պատշաճ հետադարձ կապի ապահովում:


Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • MS office գերազանց իմացություն,
 • Հաճախորդների արդյունավետ սպասարկման հիմնական պահանջների իմացություն,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Ուղղվածություն դեպի հաճախորդը,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Տեղեկատու, ք. Երևան":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 19 մայիս 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ:
30 մայիս 2023
 

Գլխավոր մասնագետ, Գործընթացների կառավարման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1

Աշխատանքի նկարագիր՝ Կոնվերս բանկը փնտրում է գլխավոր մասնագետի, ով կիրականացնի Բանկի էլեկտրոնային և թղթային արխիվի փոխակերպման նախագծի մշակումը և ղեկավարումը:


Աշխատանքային պարտականություններ

 • Արխիվացման գործընթացի նախագծի կառավարման աշխատանքային պլանի մշակում և ներկայացում,
 • Ըստ ոլորտների և/կամ կառուցվածքային/տարածքային ստորաբաժանումների Բանկի փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի գույքագրում և պահպանման/արխիվացման գործընթացի սահմանում,
 • Բանկում որոշումների կայացման իրավասու անձանց/կոլեգիալ մարմինների որոշումների/արձանագրությունների պահպանման/արխիվացման մեխանիզմների սահմանում,
 • Բանկում փաստաթղթավորման թվայնացման համակարգի տեսլականի մշակում,
 • Արխիվի թվայնացման աշխատանքների ապահովում,
 • Աշխատակազմի աշխատանքային գործընթացների օպտիմիզացում,
 • Բանկի շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ ընթացիկ աշխատանքների համակարգում,
 • Արխիվացման հետ կապված Բանկի ներքին գործընթացների սխեմատիկ նկարագրության կազմում,
 • Նախագծի շրջանակներում հանձնարարականների կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողություն,
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթներ:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտության, կառավարման կամ այլ ճշգրտիտ գիտությունների ոլորտում),
 • Նվազագույնը 2 տարվա նախագծերի կառավարման փորձ,
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • MS office փաթեթի լավ իմացություն,
 • Արխիվային գործի իմացություն,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Տրամաբանական և վերլուծական մտածելակերպ,
 • Թվային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ խորացված գիտելիքներ,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • Մտքերը ձևակերպելու և շարադրելու գերազանց հմտություններ,
 • Առաջադրանքներն ինքնուրույն կատարելու ունակություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ:


Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Գլխավոր մասնագետ, Գործընթացների կառավարման բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


Հայտերի ընդունման սկիզբ: 19 մայիս 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 18 հունիս 2023

Ֆինանսական խորհրդատու

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս բանկը փնտրում է Ֆինանսական խորհրդատու, ով կիրականացնի հաճախորդների արդյունավետ սպասարկում, կապահովի բանկային ծառայությունների վաճառք և խորհրդատվություն, ինչպես նաև կստեղծի և կպահպանի կայուն հարաբերություններ հաճախորդների հետ:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 • Բանկի կողմից որդեգրած քաղաքականության և ներքին իրավական ակտերին համաձայն հաճախորդների սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում,
 • Ֆիզիակական անձ հաճախորդների պահանջների բացահայտում և պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում,
 • Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացում և խաչաձև վաճառքի իրականացում,
 • Ավանդների ներգրավում, վարկերի տրամադրում, բանկային հաշիվների բացում և այլ գործառնությունների իրականացում,
 • Պոտենցիալ հաճախորդների համար շնորհանդեսների ներկայացում, պրոդուկտների նկարագրություն,
 • Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում, եզրակացության տրամադրում,
 • Փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
 • Հաճախորդների բազայի վարում և թարմացում,
 • Տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի, մարումների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
 • Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 • • Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,
 • Ավելին քան 2 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում,
 • Համակարգչային գիտելիքներ,
 • Հայկական ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
 • Ծառայությունների վաճառքի հմտություններ` պահանջարկի բացահայտում, ծառայությունների ներկայացում, բանակցությունների վարում,
 • Աշխատակիցների և հաճախորդների հետ հաղորդակցվելու, արդյունավետ համագործակցելու ունակություն,
 • Թիմում, ինչպես նաև անհատապես արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Վաճառքի պլաններով աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Ֆինանսական խորհրդատու, ք. Երևան":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 16 մայիս, 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 26 մայիս,2023

Մասնագետ, Գրասենյակային գործառնությունների բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1

Աշխատանքի նկարագիր՝ Կոնվերս բանկը փնտրում է մասնագետի, ով պատշաճ և պատասխանատու կերպով կիրականացնի բանկի թղթային մուտքային փաստաթղթերի ընդունումը, մշակումը և բազայի վարումը:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Բանկի թղթակցության, մշակում, սքանավորում, մուտքագրում փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային համակարգ, էլեկրոնային բազաների վարում:
 • Նիստերի կազմակերպում, օրակարգերի, որոշումների ձեևավորում, արձանագրությունների կազմում, ստորագրությունների հավաքագրում, համապատասխան բազայի վարում:
 • Անմիջական ղեկավարի այլ հանձնարարությունների կատարում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,
 • Փորձառություն բանկային ոլորտում /ցանկալի է/ ,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • MS office գերազանց իմացություն, համակարգչային հմտություններ,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:


Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 •  Մասնագիտական զարգացում:
  Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ, Գրասենյակային գործառնությունների բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


Հայտերի ընդունման սկիզբ: 15 մայիս 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 22 մայիս 2023

Մասնագետ,Հեռահար բանկային ծառայությունների բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան,
Աշխատանքի գրաֆիկը:
Ցերեկային/Գիշերային հերթափոխով

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի հաճախորդների սպասարկում զանգերի և հաղորդագրությունների միջոցով:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդների սպասարկման հետ առնչվող բանկային տարաբնույթ գործառնությունների իրականացում հեռախոսի և հաղորդագրության միջոցով,
 • Հաճախորդների կողմից հնչեցված հարցերի և բարձրացված խնդիրների լիարժեք պարզաբանում և լուծում,
 • Քարտային գործառնությունների՝ զեղծարարական գործարքների մոնիտորինգի իրականացում,
 • Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում զանգերի միջոցով,
 • Հեռակառավարման համակարգերի տեխնիկական աջակցում,
 • Զանգերի ուղղորդում Բանկի համապատասխան ստորաբաժանումներ,
 • Ղեկավարի կողմից հանձնարարված աշխատանքների իրականացնում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Միջին մասնագիտական կրթություն,
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
 • MS office և Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Բանակցելու և կոնֆլիկտների կառավարման գերազանց հմտություններ
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

 Մրցունակ աշխատավարձ,
 Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 Առողջության ապահովագրություն,
 Մասնագիտական զարգացում:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ, Հեռահար բանկային ծառայությունների բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 10 մայիս, 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 30 մայիս, 2023

SMM գլխավոր մասնագետ, Մարքեթինգի բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան, Ամիրյան փ.
Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս Բանկը փնտրում է փորձառու SMM մասնագետի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի և կվերահսկի բանկի SMM ռազմավարությունը:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Մշակել, իրականացնել և կառավարել SMM ռազմավարությունը վերլուծությունների հիման վրա,
 • Սահմանել SMM–ի ամենակարևոր KPI-ները,
 • Կազմել և վերահսկել SMM կոնտենտ,
 • Կազմել և վերահսկել SMM բյուջեն,
 • Կատարել յուրաքանչյուր SMM արշավի արդյունքների գնահատում, կանխատեսում և վերլուծություն,
 • Հետևել ժամանակակից SMM լավագույն փորձին և տեխնոլոգիաներին և բարելավումների առաջարկներ կազմել,
 • Ստեղծել և օպտիմիզացնել Բանկի էջերը սոցիալական կայքերում,
 • Օգտագործել Later SMM-ի գործիքը,
 • Համագործակցել SMM և դիզայներական ընկերությունների հետ,
 • Նոր նախաձեռնությունների կամ գոյություն ունեցող ծրագրերի վերաբերյալ առաջարկների պատրաստում և իրականացում,
 • Համագործակցել բանկի այլ ստորաբաժանումների հետ,
 • Կատարել անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված առաջադրանքները:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • 2 տարվա աշխատանքային փորձ որպես SMM մասնագետ
 • Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, Instagram, Telegram, Google+ և այլ սոցիալական հարթոժակների հետ աշխատնքի փորձ
 • SEO-ի, web դիզայնի և Google Analytics-ի իմացություն
 • SMM-ի KPI-ների լավ իմացություն
 • Բակալավրի աստիճան մարքեթինգի կամ այլ հարակից ոլորտում
 • Գերազանց գրավոր և բանավոր կոմունիմացիոն հմտություններ

Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "SMM գլխավոր մասնագետ, Մարքեթինգի Բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:
Հայտերի ընդունման սկիզբ: 10 ապրիլ, 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 31 մայիս, 2023

Գլխավոր վերլուծաբան, Ռիսկերի կառավարման և մոդելավորման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը:
Անմիջապես


Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս Բանկը փնտրում է փորձառու վերլուծաբանի, ով կմիանա ռիսկերի կառավարման թիմին և կիրականացնի վերլուծություններ:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ներքին և արտաքին ռիսկերի վերլուծություն, մոնիթորինգ և վերահսկողություն,
 • Սթրեսս թեսթերի մշակում, կիրառում և վերահսկողություն,
 • ՀՀ Բանկային համակարգի վերլուծության իրականացում,
 • ՀՀ ԿԲ և ներքին նորմատիվ իրավական ակտերով հաստատված նորմատիվների հաշվարկ, վերահսկողություն,
 • ՀՀ ԿԲ և ՖՀՄՍ 9-րդ ստանդարտներով պահուստավորման հաշվարկների ներկայացում, վերանայում, համապատասխան ընթացակարգերի վերահսկում,
 • Իրականացնել Բանկի վարկային պորտֆելի որակի վերլուծություն ըստ մասնաճյուղերի, ըստ պրոդուկտների,

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Ֆինանսաբանկային համակարգում նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Microsoft Excel ծրագրի խոր/առաջադեմ իմացություն,
 • Բանկերի ներքին և արտաքին ռիսկերի, ռիսկերի հաշվարկման մեխանիզմների իմացություն,
 • Սթրեսս թեսթերի մշակում, կիրառում հմտություններ,
 • ՀՀ ԿԲ կանոնակարգերի խորը իմացություն,
 • Բազել 3-ի խոր իմացություն,
 • ՖՀՄՍ 9-րդ ստանդարտի վերաբերյալ խոր իմացություն,
 • Անալիտիկ և ճկուն մտածողություն,
 • R, Python , Stata ծրագրերի իմացությունը շատ ցանկալի:

Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Գլխավոր վերլուծաբան, Ռիսկերի կառավարման և մոդելավորման բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 10 ապրիլ, 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 30 մայիս, 2023

 

Հաճախորդների փոխհարաբերությունների մենեջեր, ՓՄՁ ֆինանսավորման վարչություն, ք․ Աբովյան

Աշխատանքի վայրը: ք. Աբովյան
Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս Բանկը փնտրում է ակտիվ և հմուտ մասնագետ ՓՄՁ ֆինանսավորման վարչություն թիմին միանալու և ֆինասավորման ոլորտում նոր հաճախորդների արդյունավետ բացահայտելու և ներգրավելու համար:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 • ՓՄՁ ֆինանսավորման ոլորտում հաճախորդների բացահայտում, պոտենցիալ վարկառուների ներգրավում,
 • Բանկային ծառայությունների և պրոուկտների առաջխաղացում/վաճառք,
 • Հաճախորդներին վարկավորման պայմանների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում,
 • Շուկայի ուսումնասիրություն տվյալ ոլորտում,
 • Վարկերի մոնիտորինգի իրականացում, ժամկետանց հաճախորդների հետ բանակցությունների վարում,
 • Վարկային պորտֆելի կառավարում,
 • Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 • Բարձրագույն համապատասխան կրթություն,
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • Լիզինգի և/կամ ֆակտորինգի ոլորտներում փորձը ցանկալի է,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Թիմում, ինչպես նաև անհատական արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու հմտություններ,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
 • Արագ որոշումներ կայացնելու հմտություն:

 Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Հաճախորդների փոխհարաբերությունների մենեջեր, ՓՄՁ ֆինանսավորման վարչություն,ք․ Աբովյան":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ:
11 հունվար 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
30 մայիս, 2023

Վարկային վերլուծաբան, Կորպորատիվ հաճախորդների ֆինանսավորման վարչություն

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս Բանկը փնտրում է ակտիվ և հմուտ մասնագետ Կորպորատիվ հաճախորդների ֆինանսավորման վարչության թիմին միանալու և ֆինասավորման ոլորտում նոր հաճախորդների արդյունավետ բացահայտելու և ներգրավելու համար:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 • Կորպորատիվ հաճախորդների համար նախատեսված բանկային ծառայությունների առաջխաղացում,
 • Հաճախորդներին վարկավորման պայմանների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում,
 • Շուկայի ուսումնասիրություն տվյալ ոլորտում,
 • Վարկերի մոնիտորինգի իրականացում, ժամկետանց հաճախորդների հետ բանակցությունների վարում,
 • Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 • Բարձրագույն համապատասխան կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • Լիզինգի և/կամ ֆակտորինգի ոլորտներում փորձը ցանկալի է,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերեն ցանկալի է
 • Թիմում, ինչպես նաև անհատական արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու հմտություններ,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
 • Արագ որոշումներ կայացնելու հմտություն:

 Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Վարկային վերլուծաբան, Կորպորատիվ հաճախորդների ֆինանսավորման վարչություն":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ:
22 օգոստոս, 2022
Հայտերի ընդունման ավարտ: 31 մայիս
, 2023

Տեղեկատու-Սրահի ադմինիստրատոր 

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան

Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես 

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնաճյուղի տեղեկատու, ով արդյունավետ կերպով կապահովի Բանկ այցելած նոր հաճախորդների պատշաճ ընդունում, կարիքների ճշտում և անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրում:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Բանկ այցելած նոր հաճախորդների ընդունում, կարիքների ճշտում, ուղղորդում,
 • Հերթերի կորդինացում և կառավարում
 • Վճարային տերմինալների միջոցով հաճախորդների սպասարկում և աջակցում
 • Հաճախորդներին նախնական տեղեկատվության, խորհրդատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդի հետ պատշաճ հետադարձ կապի ապահովում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • MS office գերազանց իմացություն,
 • Հաճախորդների արդյունավետ սպասարկման հիմնական պահանջների իմացություն,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Ուղղվածություն դեպի հաճախորդը,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար, մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:


Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի  ձև) [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Տեղեկատու-Սրահի ադմինիստարտոր, ք. Երևան":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 01 Փետրվար 2022
Հայտերի ընդունման ավարտ: 31 մայիս, 2023