Թեժ գիծ +37410 511 211

Սնանկության հաշիվներ

Սնանկության հաշիվների բացում և վարում

Սնանկության հաշիվները բացվում են պարտապան հանդիսացող ֆիզիկական /այդ թվում՝ անհատ ձեռնարկատեր/ և իրավաբանական անձանց միջոցները կառավարելու նպատակով, որտեղ հաշվեգրվում են հաճախորդի (պարտապանի) անունով ստացվող բոլոր դրամական միջոցները:

Սնանկության հաշիվների բացման դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող`

  • դատարանի վճիռ պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին,
  • դատարանի որոշում` "Սնանկության կառավարիչ նշանակելու մասին"
  • Սնանկության կառավարչի անձը հաստատող փաստաթուղթ