Թեժ գիծ +37410 511 211

Պետական աջակցության հաշիվ

Պետական աջակցության հաշիվ

Կիրառելի է միայն մինչև 01.10.2020թ. բացված Պետական աջակցության հաշիվների համար

Կոնվերս Բանկում երեխայի անվամբ բացված հատուկ հաշիվ, որին փոխանցվում է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը, և որում առկա միջոցները տնօրինումը սահմանափակված է ՀՀ օրենսդրությամբ:

  Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը (ՀՀ դրամ) Կանխիկ վճարվող գումարի չափը (ՀՀ դրամ) Պետական աջակցության հաշվին փոխանցվող գումարի չափը (ՀՀ դրամ)
Երրորդ և չորրորդ երեխայի ծննդյան դեպքում  1,000,000  500,000 500,000 
Հինգերորդ և հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում  1,500,000  500,000  1,000,000
  • Հաշվի տեսակը՝ խնայողական:
  • Հաշվի արժույթը՝ ՀՀ դրամ:

Սակագներ

Հաշվի բացում

0 ՀՀ դրամ

Հաշվի տեղեկանքի տրամադրում 0 ՀՀ դրամ
Հաշվի սպասարկում 0 ՀՀ դրամ
Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք 7.5% տարեկան (մուտքագրվում է հաշվին եռամսյակը մեկ)
Փոխանցումների իրականացում 0 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի / քաղվածքի կրկնօրինակի (փոստային, էլեկտրոնային կամ առձեռն) տրամադրում 0 ՀՀ դրամ
Հաշվի նվազագույն մնացորդ 0 ՀՀ դրամ
Հաշվի փակում 0 ՀՀ դրամ

Տեղեկատվական ամփոփագիր