Թեժ գիծ +37410 511 211

Ապառիկ զինվորականներին

Հատուկ ապառիկ վարկավորման ծրագիր զինվորական կոչում ունեցող աշխատակիցների համար

Հատուկ մշակված վարկային ծրագիր ՀՀ պաշտպանության նախարարության զինվորական կոչում ունեցող, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության զինվորական կոչում ունեցող և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կոչում ունեցող անձնակազմի կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերմանը աջակցելու նպատակով:

 

 

 

Վարկառու

 1. ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի (ներառյալ բոլոր զորամասերը), ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կրտսեր և ավագ սպայական կազմը (լեյտենանտի զինվորական կոչումից մինչև գնդապետի զինվորական կոչում ունեցողները ներառյալ)
 2. ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության միջին, ավագ և գլխավոր ոստիկանության կոչում ունեցող անձնակազմը (ոստիկանության լեյտենանտի կոչումից մինչև ոստիկանության գնդապետի կոչում ունեցողները ներառյալ)
 3. ՀՀ պաշտպանության նախարարության շարքային, ենթասպայական կազմը (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների), ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ անվտանգության ծառայության ենթասպայական կազմը ՀՀ կառավարությանը առընթեր ՀՀ ոստիկանության կրտսեր կոչում ունեցող ծառայողները
Վարկի արժույթ  ՀՀ դրամ
Վարկի նպատակը  Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում
Վարկի ժամկետը 3-84 ամիս
Վարկի նվազագույն գումար
50,000 ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն գումար

 1. ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կրտսեր և ավագ սպայական կազմի և ՀՀ կառավարությանը առընթեր ՀՀ ոստիկանության միջին, ավագ և կրտսեր կոչումներ ունեցող ծառայողների համար՝ յուրաքանչյուր վարկառուի հաշվով առավելագույնը՝ 1.000.000 ՀՀ դրամ
 2. ՀՀ պաշտպանության նախարարության շարքային և ենթասպայական կազմի բացառությամբ պարտադիր ժամկետային ծառայողների) ՀՀ կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության ենթասպայական կազմի ու ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կրտսեր կոչումներ ունեցող ծառայողների համար՝ յուրաքանչյուր վարկառուի հաշվով 500.000 ՀՀ դրամ1

Տոկոսադրույքը

12%2

1Ծրագրի շրջանակներում վարկառուները նոր վարկեր կարող են ստանալ սույն ծրագրի շրջանակներում նախկինում ստացված գործող վարկերից առնվազն մեկը մարելուց հետո, որի պայմանագրային գումարը պետք է լինի մեծ կամ հավասար ստացման ենթակա վարկի պայմանագրային գումարից:
2Տոկոսադրույքը կարող է վերանայվել յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխությունից կախված

Այլ պայմաններ

Վարկի մարման եղանակը

Ամենամսյա անուիտետային վճարումներ

Վարկի ապահովությունը

Դիմորդի վարկունակությունը և/կամ եկամուտների վերաբերյալ տեղեկատվություն:
Ապառիկ ֆինանսավորման եղանակով տրամադրված միջոցներով ձեռք բերված ապրանքը ձևակերպվում է որպես գրավ (ծառայության ձեռքբերման դեպքում կարող է պահանջվել ապահովման այլ միջոց, այդ թվում՝ երրորդ անձանց երաշխավորություն):

Տոկոսների հաշվարկման կարգը

Տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ

Վարկունակության հանդեպ պահանջներ
 • Կայուն եկամուտ
 • Դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն

Զբաղվածության տեղեկանքի առկայություն

Տեղեկանք ծառայության վայրից, որտեղ պարտադիր պետք է նշվեն զինվորական կոչումը և աշխատավարձի չափը

Այլ պահանջներ

 • Վարկը տրամադրվում է 21-60 տարեկան անձանց
 • Վարկառուն չպետք է ունենա չաշխատող պարտավորություններ վարկի տրամադրման պահին,
 • Վարկառու չեն կարող դառնալ այն անձինք, որոնց՝ սույն ծրագրի շրջանակներում նախկինում տրամադրված վարկը Ընկերության կողմից ճանաչվել է ոչ որակավորված
 • Որակավորված սպառողական վարկ չի համարվում այն վարկը, որը չի բավարարում Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին

Վարկ ստանալու համար դիմելիս Կոնվերս Բանկը Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք Վարկի անհատական պայմանները:

Տեղեկատվական ամփոփագիր