Թեժ գիծ +37410 511 211

Նորություններ

Կոնվերս Բանկն ավարտեց միջնաժամկետ պարտատոմսերի մարումը

25.12.2011

ՙ"Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ-ն uահմանված ժամկետներում ավարտեց 2008թ դեկտեմբերի 16-ին թողարկած անվանական միջնաժամկետ պարտատոմսերի մարումը:

Այս տարվա դեկտեմբերի 16-ի դրությամբ բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի դիմաց վճարված արժեկտրոնների չափը ընդհանուր առմամբ կազմել է 95,763,000 (իննսունհինգ միլիոն յոթ հարյուր վաթսուներեք հազար) ՀՀ դրամ :

Տեղաբաշխված պարտատոմսերի անվանական ծավալը կազմում էր 300,000,000 (երեք հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ, մեկ պարտատոմսի արժեքը՝ 30,000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամ էր, մարման ժամկետը` երեք տարի, տարեկան եկամտաբերությունը` 10,64 տոկոս: Պարտատոմսերի արժեկտրոնները վճարվում էին եռամսյա¬կային պարբերականությամբ:

← Վերադառնալ ցուցակին