Թեժ գիծ +37410 511 211

Մրցույթներ

Բանկի մասնաճյուղերի ներքին դիզայնի ստանդարտների մշակման համար բաց ընթացակարգով մրցույթի անցկացման մասին

1. Մրցույթի նկարագրություն

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ՝ Բանկի ապրանքային նշանի հիման վրա "Բանկի մասնաճյուղերի ինտերիերի դիզայնի ստանդարտների" մշակման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով /այսուհետ՝ Մրցույթ/:
Մրցույթի մասնակիցը պետք է ապահովի Բանկի մասնաճյուղերի համաձայնեցված և միասնական արտաքին և ներքին տեսքը` անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով Բանկի մասնաճյուղերի ինտերիերի վրա աշխատող դիզայներների և ճարտարապետների հետ՝ հաշվի առնելով նաև օգտագործողի փորձի (CX) գործոնները:
Մրցույթի մասնակիցը պետք է ապահովի հետևյալ ծառայությունների ամբողջական մատուցումը՝ համաձայն ներքոնշյալ փուլերի հերթականության.

 • Ծանոթություն, պրեզենտացիա, կազմակերպության և վերջինիս գործունեության մասին հակիրճ նկարագիր
 • Մատուցվող ծառայությունների համապարփակ և հակիրճ ներկայացում
 • Պրոյեկտային առաջադրանքի կազմում
 • Կոնցեպտի մշակում
 • Տեխնիկական առաջադրանք ծառայության մատուցման համար
 • Ուղեցույց
 • Ներքին և արտաքին դիզայնի ստանդարտների/Retail book-ի մշակում և հանձնում

2. Կազմակերպությանն ուղղված պահանջներ

Կազմակերպությունը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափանիշներին.

 • Առնվազն 5 տարվա փորձ ֆինանսական հաստատությունների, այդ թվում՝ բանկերի համար ինտերիերի դիզայնի ստանդարտների մշակման գործում
 • Ինտերիերի դիզայնի ժամանակակից միտումների իմացություն և դրանք կորպորատիվ ապրանքային նշանի և օգտագործողի փորձի (CX) կարիքներին համապատասխանեցնելու փորձ:
 • Մասնագիտական հմտություններ գրաֆիկական ու ինտերիեր դիզայնի և փաստաթղթերի պատրաստման ոլորտում:
 • Բանկի ներկայացուցիչների հետ սերտորեն աշխատելու և նրանց կարծիքը հաշվի առնելու կարողություն:
 • Նախկին ծրագրերի պորտֆելի և նախկին հաճախորդների գրավոր երաշխավորագիր տրամադրելու պատրաստակամություն:
 • Բանկի կողմից սահմանված ժամկետներում առաջադրված տեխնիկական և այլ հանձնարականների կատարում, Բանկի ներկայացուցիչներին ներկայացնելու պատրաստակամություն, ովքեր կներգրավվեն տվյալ նախագծում:

3. Համեմատական աղյուսակ գնահատման չափանիշներով և հաղթողի ընտրությամբ.

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, իսկ 2-րդ փուլի ընթացքում որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Մրցույթի մասնակիցներից նախապատվությունը տրվելու է այն կազմակերպությանը, որը կտրամադրի լավագույն առաջարկ, որը կներառի բացի կազմակերպության համապատասխան փորձից, Նախագծի իրականացման հստակ ժամկետնեըը, ծառայության արժեքը, այդ թվում՝ առաջարկելով սեփական մոտեցումները, ինչպես նաև այն կազմակերպությունը, որի գնահատման չափանիշների համաձայն կհավաքի առավելագույն միավորներ։
 

Չափանիշներ % Գնահատում (առավելագույն միավոր)
Բանկային նախագծերի կամ մասնաճյուղային ցանցի հետ նախագծերի մշակման փորձ 20%  
Գիտելիք և փորձ CX (Հաճախորդների փորձառություն) ինտերիերի նախագծման մեջ: 15%  
Փուլերի արժեք և ամբողջ նախագծի արժեք 30%  
Ներկայացված պորտֆելի համապատասխանությունը նախագծի նպատակներին: 15%  
Նախագծի իրականացման փուլեր և ժամկետներ 20%  
Շահերի բախում, Փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*    
Ընդհանուր առավելագույն միավորների քանակ:  100%  

*Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու զարմիկ, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

Բանկը մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի իր կողմից տրամադրված ձևին և բովանդակությանը համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ (փոխանցումով)` "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող և/կամ բացվող բանկային հաշիվների միջոցով:

Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ Պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:

Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից Պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին կամ հայտարարել նոր մրցույթ՝ ըստ Բանկի հայեցողության:

4. Ժամկետներ և պայմաններ

- Մրցույթի մեկնարկի ամսաթիվ. 18.12.2023թ.
- Առաջարկների ներկայացում. 26.12.2023թ. ժամը 18:00-ն ներառյալ

Մրցութային հայտերը և գնառաջարկները, կազմված սույն հայտարարության և ուղեցույցի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ թեմա/subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Բանկի մասնաճյուղերի ինտերիերի դիզայնի ստանդարտների» մշակման առաջարկ/:

5. "Բանկի մասնաճյուղերի ներքին դիզայնի ստանդարտների" եզրափակիչ փաստաթուղթը.

Նախագծի ավարտից հետո մրցույթի հաղթողը պարտավորվում է ներկայացնել հետևյալ վերջնական փաստաթուղթը.

Բանկային մասնաճյուղերի ինտերիերային դիզայնի ստանդարտներ

Փաստաթուղթը պիտի ներառի հետևյալ բաժինները.

 • Ներածություն և հիմնավորում. ստանդարտների անհրաժեշտության և դրանց ազդեցության անհրաժեշտությունը բրենդի և CX- ի վրա:
 • Բրենդի տարրեր. ինտերիերում բրենդի տարրերի օգտագործման նկարագրություն և օրինակներ:
 • Գունապնակ. գունային լուծումների և դրանց հոգեբանական ազդեցության ցուցում:
 • Տառատեսակներ և տպագրություն. տառատեսակների կիրառումը տեքստային տեղեկատվության մեջ:
 • Նյութեր և ձևավորում. առաջարկություններ նյութերի օգտագործման և CX-ի հետ դրանց փոխհարաբերությունների վերաբերյալ:
 • Լուսավորություն. Ընտրության առաջարկներ՝ հաշվի առնելով տարածքի առանձնահատկությունները և դասավորությունը
 • Կահույք և դեկոր. կահույքի և դեկորների ընտրության առաջարկներ՝ հաշվի առնելով բրենդը և CX-ը:
 • CX առաջարկներ. հաճախորդների համար հարմարավետ և ֆունկցիոնալ միջավայր ստեղծելու վերաբերյալ խորհուրդներ:
 • Օրինակներ և նկարազարդումներ. ստանդարտների ճիշտ կիրառումը ցուցադրող նկարազարդումներ և լուսանկարներ:
 • Թարմացում և համապատասխանություն. փաստաթղթի թարմացման և հետագայում ստանդարտների պահպանման ընթացակարգեր:
 • Բրենդի ռազմավարություն և դիրքորոշում. բրենդի առաքելության, արժեքների և խոստումների սահմանումը և ինչպես են դրանք արտացոլվում մասնաճյուղերի ֆիզիկական տարածքում:
 • Նշաններ և նավիգացիա. նշանների և նավիգացիայի համակարգի մշակում, որը հաշվի է առնում բրենդը և CX- ը՝ հաճախորդների ինտուիտիվ փոխազդեցությունը տարածքի հետ ապահովելու համար:
 • Թվային տարրեր. թվային տեխնոլոգիաների ինտեգրումը, Գովազդային կրիչներ էլեկտրոնային կամ այլ ձևաչափերով (օրինակ՝ էկրաններ և ինտերակտիվ խանութներ)՝ ըստ ապրանքանիշի և CX- ի:
 • Հաճախորդների շուրջօրյա սպասարկման գոտիներ. յուրաքանչյուր մասնաճյուղում հաճախորդների շուրջօրյա սպասարկման համար մասնագիտացված գոտիների մշակում և սարքավորում:

Տեղադրում և ձևավորում. մասնաճյուղի ներսում այս տարածքների գտնվելու վայրի որոշում՝ մատչելիություն և հարմարավետություն ապահովելու համար: Դիզայնը պետք է համապատասխանի բրենդի ընդհանուր հայեցակարգին և կենտրոնացած լինի հաճախորդի հարմարավետության վրա:

Տեխնոլոգիական հագեցվածություն. ժամանակակից սարքավորումների առանձնահատկությունների հաշվառումը, ներառյալ՝ բանկոմատները, վճարային տերմինալները, տեղեկատվական կիոսկները:

Անվտանգություն և մատչելիություն. այս գոտիներում անվտանգության բարձր մակարդակի ապահովման առանձնահատկությունների համապատասխանություն, ներառյալ տեսահսկողության և անվտանգության համակարգերը, ինչպես նաև սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող հաճախորդների համար հարմարավետ մուտքը:

Տեխնիկական աջակցություն և սպասարկում. նախագծում` սարքավորումների և սարքերի տեխնիկական աջակցության առանձնահատկությունների համապատասխանություն: Այս փաստաթուղթը պետք է տրամադրվի էլեկտրոնային և տպագիր ձևով, ինչպես նաև ներառի խմբագրելի ֆայլեր՝ ապագայում թարմացնելու և հարմարեցնելու համար:

Բանկն իրավասու է մերժել բոլոր առաջարկները, եթե դրանցից ոչ մեկը չի համապատասխանում իր պահանջներին:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել մրցույթը:
Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Գնումների բաժին` (+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, աշխատանքների նկարագրի հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Մարկետինգի բաժին` Տաթևիկ Ղուկասյանին հեռ. (+374 95) 411151), կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Վերը նշված վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված Գնառաջարկները չեն դիտարկվի:

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել այս մրցույթի մասին:

Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Գնումների մասին" և "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքներով:
Հայերեն լեզվի և այլ լեզուների հակասությունների պարագայում գերապատվությունը տրվում է հայերեն լեզվին:
 

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկի համակարգիչների հակավիրուսային ծրագրերի լիցենզիաների ձեռքբերման համար բաց ընթացակարգով մրցույթի անցկացման մասին

"08" հուլիս, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Բանկի համակարգիչների հակավիրուսային ծրագրերի լիցենզիաների ձեռքբերման /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 15.07.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի, կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը / Բանկի համակարգիչների հակավիրուսային ծրագրերի լիցենզիաների ձեռքբերման համար առաջարկ՝ թիվ /O-08072022-1/:

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
2."Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Բանկի համակարգիչների հակավիրուսային ծրագրերի լիցենզիաների ձեռքբերման համար մրցութային հայտ,
3. Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:
Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:

Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:

Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 3 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Սպասարկման որակ

Պորտֆել նմանատիպ պայմանագրերի սպասարկման դրական ու համագործակցության երկարատև փորձը

Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն*

 * Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:
Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և նմանատիպ ծառայությունների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 2315 հեռախոսահամարով Արտյոմ Ավագյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության ՏՏ բաժնի Ցանցերի և օպերացիոն համակարգերի խմբի ղեկավար Արմեն Գևորգյանին (հեռ: (+374 10) 511 244 ներք. 1208) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկի ամենօրյա մաքրության և ընթացիկ սպասարկման համար բաց ընթացակարգով մրցույթի անցկացման մասին

"27" հունիսի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Բանկի գլխավոր գրասենյակի Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեում գտնվող տարածքի, Երևան քաղաքի և մարզերում գտնվող մասնաճյուղերի ու բանկոմատների ամենօրյա մաքրության և ընթացիկ սպասարկման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 01.07.2022 թվականը` ժամը 18:00: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի և կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /"Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ ամենօրյա մաքրության և ընթացիկ սպասարկման համար առաջարկ՝ թիվ /O-20062022-1/ հետևյալ լոտերով՝

ԼՈՏ 1 - "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ գլխավոր գրասենյակ, հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, Երևան քաղաքում և մարզերում գտնվող մասնաճյուղեր
ԼՈՏ 2 – Բանկի Երևան քաղաքի տարածքում տեղադրված բանկոմատներ

Ընդհանուր տեղեկատվություն գնվող ծառայության մատուցման վայրերի մասին
 • Գլխավոր գրասենյակի տարածք, հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 2419.3 ք/մ, կաթսայատուն՝ 20.4 ք/մ,
   

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ

 • "Կենտրոնական" - հասցե՝ ՀՀ 0051, ք. Երևան, Կոմիտասի 49, ք/մ՝ 992.5
 • "Ավան" - հասցե՝ ՀՀ 0060, ք. Երևան, Ավան, Խուդյակով 161/2 "Ավան" ունիվերսամ, ք/մ՝ 147.5 և 32.6(ինքնակամ կառուցված նկուղի տարածք)
 • "Արարատյան" -  հասցե՝ ՀՀ 0006, ք. Երևան, Շենգավիթ Վարչական շրջան, Բագրատունյաց 13 շ, 111, ք/մ՝ 175.3
 • "Նոր Նորք" - հասցե՝ ՀՀ 0056, Երևան, Գայի պող. 10/6, ք/մ՝ 423.2
 • "Կիլիկիա" - հասցե՝ ՀՀ 0082, ք. ք. Երևան, Քաջազնունու 4/1, ք/մ՝ 259.5
 • "Դավթաշեն" -  հասցե՝ Դավիթաշեն 3թաղ. 18/6 տարածք, ք/մ՝ 392.3
 • "Էրեբունի" -  հասցե՝ ք. Երևան, Էրեբունի 11, ք/մ՝ 159.48
 • "Զեյթուն" -  հասցե՝ ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն համայնք, Ռուբինյանց փող., թիվ 14/7, ք/մ՝ 86
 • "Մոսկովյան" - հասցե՝ ՀՀ 0009, ք. Երևան, Մաշտոցի 39/12, ք/մ՝ 102.5
 • "Կոտայք" - հասցե՝ մարզ Կոտայք, համայնք Առինջ Բ թաղամաս 1 փողոց 17 Առևտրի կենտրոն, ք/մ՝ 103
 • "Երիտասարդական" - հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան փող. 105/1 շենքի թիվ 5 և 6 տարածքներ, ք/մ՝ 355
 • "Մալաթիա" - հասցե՝ ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա Սեբաստիա փողոց 82 շենք, 50 խանութ, ք/մ՝ 187.5
 • "Արշակունյաց" - հասցե՝ ք. Երևան, Շենգավիթ Արշակունյաց պողոտա 17 շենք, 1, ք/մ՝ 240.7
 • Բանկի կողմից վարձակալված տարածք -  հասցե՝ ք. Երևան, Նալբանդյան 5, ք/մ՝ 216.6
 • Բանկի կողմից վարձակալված տարածք - հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Կենտրոն Ամիրյան փողոց 4/6 շենք, 136 շինություն, ք/մ՝ 436,3
 • Բանկի կողմից վարձակալված տարածք- հասցե՝ ք. Երևան, Քաջազնունու 4/1, երկրորդ, երրորդ հարկեր, ք/մ՝ 616.8
 • Բանկի կողմից վարձակալված տարածք- հասցե՝ ք. Երևան, Հ. Հակոբյան թիվ 3/18 հասցեում (Կենտրոնական մասնաշենք) գտնվող անշարժ գույքի թիվ 13 տարածք, ք/մ՝ 73.5


ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ

 • "Վանաձոր" - հասցե` ք.Վանաձոր Լուսավորիչի փ. թիվ 40, ք/մ՝ 309.38
 • "Գյումրի" - հասցե` մարզ Շիրակ համայնք Գյումրի ք., Երևանյան խճ. N7/7 առևտիր սրահ, ք/մ՝ 441.94
 • "Կումայրի" -  հասցե` ք. Գյումրի, Խրիմյան Հայրիկ 46ա, ք/մ՝ 297.14
 • "Աշտարակ" - հասցե` ք. Աշտարակ, Սիսակյան 1/N1 փոստատուն, ք/մ՝ 167.9
 • "Արտաշատ" - հասցե` ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23 փող., թիվ 43, ք/մ՝ 210.1
 • "Արմավիր" - հասցե` մարզ Արմավիր, համայնք Արմավիր ք., Հանրապետության փողոց 3, ք/մ՝ 244.1
 • "Մեծամոր" - հասցե` մարզ Արմավիր համայնք Մեծամոր, 1թաղամաս, 1 վարչական շենք, ք/մ՝ 132.8
 • "Էջմիածին" -  հասցե` ք. Էջմիածին. Մաշտոցի 69/90, ք/մ՝ 322.2 ներքին
 • Չարենցավան" -  հասցե` ք, Չարենցավան, Խանջյան 21, ք/մ՝ 161
 • Հրազդան" -  հասցե` ք. Հրազդան, Մարշալ Բաղրամյան թաղամաս թիվ 104/15 ոչ բնակելի տարածք, ք/մ՝ 185.97
 • Նոր Հաճըն" -  հասցե` ք. Նոր Հաճըն, Չարենցի 8, ք/մ՝ 193.85
 • Սևան" - հասցե` ք. Սևան, Նաիրյան 155/2, ք/մ՝ 367.61
 • "Աբովյան" - հասցե` ք. Աբովյան, Սահմանադրության հրապարակ 8, ք/մ՝ 289.4
 • Իջևան" - հասցե` ք. Իջևան, Վալանսի փող. 6շենք, 3 ոչ բնակելի տարածք/մ՝ 157.9
 • "Դիլիջան" -  հասցե` ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան փող., կապի հանգույցի 1-ին հարկ, ք/մ՝ 171.5
 • "Կապան" - հասցե` ք. Կապան, Թումանյան 1/2, ք/մ՝ 241
 • "Ստեփանակերտ" -  հասցե` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյան 25/2 , 25/3, ք/մ՝ 198.31


ԲԱՆԿԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԲԱՆԿՈՄԱՏՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐ

1. ք. Երևան, Սարյան 22
2. ք. Երևան, Մուրացան 113
3. ք. Երևան, Քոչարի 1
4. ք. Երևան, Սեբաստիա 27
5. ք. Երևան, Արցախի 4
6. ք. Երևան Ազատության 2
7. ք. Երևան, Բաղրամյան 76
8. ք. Երևան, Վաղարշյան 20
9. ք. Երևան, Բաշինջաղյան 191/1
10. ք. Երևան, Րաֆֆու 92
11. ք. Երևան, Կիևյան 4
12. ք. Երևան, Շիրակի 1Ա
13. ք. Երևան, Ա. Քոչինյան 5
14. ք. Երևան, Մամիկոնյանց 2
15. Ազատության 27 (Երազ թաղամաս)
16. ք. Երևան, Թումանյան 54
17. ք. Երևան, Աբովյան 27
18. ք. Երևան, Գ. Չաուշի 60
19. ք. Երևան, Էրեբունի 18
20. ք.Երևան, Մաշտոցի 5
21. ք.Երևան, Բագրատունյաց 5/3
22. ք.Երևան, Պետրոսյան 25/5
23. ք.Երևան, Կոմիտաս 60/2
24. ք. Երևան, Գայի փ. 16
25. ք. Երևան, Տիտոգրադյան 14
26. ք. Երևան, Սիլիկյան խճուղի 1 Հ1Գ1
27. ք.Երևան, Խանջյան 5
28. ք.Երևան, Դավթաշեն 4 թաղ., 17/10
29. ք.Երևան Ալեք Մանուկյան 13/ա
30. ք. Երևան, Ներսիսյան 7
31. ք. Երևան, Գ. Նժդեհի 34, թիվ 1/32 տաղավար
32. ք.Երևան, Սայաթ-Նովա 40-1
33. ք. Երևան, Մարգարյան փող., 23/6
34. ք. Երևան, Մամիկոնյանց 30
35. ք.Երևան, Խորենացի 14/1
36. Կառավարության 3-րդ շենք,
37. Ք. Երևան, Բաղրամյան Մ Բաղրամյան Մետրո
 

Գործընթացին (համագործակցության) ներկայացվող պահանջներ և պայմաններ, ծառայությունների ցանկը
 • Բանկի Գլխավոր գրասենյակում հիմնովի մաքրությունն իրականացվելու է աշխատանքային օրերին` ժամը 18:00-22:00, իսկ Բանկի մասնաճյուղերում՝ օրական 8 ժամյա գրաֆիկ, ժամերը համաձայնեցնելով մասնաճյուղի հետ:
 • Գլխավոր գրասենյակի տարածքում յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 08:30-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում հերթապահելու են 1 աշխատակից գարնան, ամռան և աշնան ամիսներին, իսկ ձմռան ամիսներին՝ 2 աշխատակից,
 • Աշխատակիցները կրելու են Ծառայություններ մատուցող կազմակերպության կողմից տրված հատուկ արտահագուստ, որի գուներանգները պետք է համապատասխանեն Բանկի Բրենդ Բուքի վիզուալ ստանդարտներին:
 • Ծառայությունները մատուցվելու են պատշաճ որակով` պահպանելով սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմերի բոլոր պահանջները,
 • Սանհանգույցի աշխատակիցների կողմից ամենօրյա օգտագործման պարագաներն ապահովում է Բանկը,
 • Մաքրման բոլոր անհրաժեշտ պարագաները, նյութերը, սարքավորումները և տեխնիկան ապահովում է մատակարար կազմակերպությունը,
 • Շինության ներքին տարածքի ամենօրյա մաքրման աշխատանքները ներառում են`
1. Պինդ ծածկույթով հատակների խոնավ մաքրում,
2. Բոլոր տեսակի գորգերի մաքրում փոշեկուլով
3. Փոշու հեռացում բոլոր հորիզոնական մակերեսներից՝ սեղաններից դարակներից, աթոռներից պահարաններից, գրասենյակային տեխնիկայից, հեռախոսներից, պատուհանագոգերից, ճաղերից, հատակաեզրերից, ջեռուցման մարտկոցներից էլեկտրական անջատիչներից և այլն:,
4. Կեղտերի հեռացում պատերից,
5. ապակե մակերեսների և միջնապատերի լվացում,
6. Աստիճանավանդակների թաց մաքրում,
7. Բոլոր աղբամանների և աղբատարների դատարկում, մաքրում , հավաքում և փոխադրում հատուկ նախատեսված տարածք,
8. Ծաղիկների՝ դրսի և ներսի, ջրում, համաձայնեցված պատվիրատուի հետ
9. Բոլոր լվացարանների, զուգարանակոնքերի և սանիտարական սարքավորումների մաքրում և ախտահանում,
10. Հայելիների և մետաղական մակերեսների մաքրում և փայլեցում,
11. Բակի և հարակից տարածքի մաքրում,
12. Վերելակների մաքրում,
 • Հիմնովին մաքրությունն իրականացվում է առնվազն ամսական մեկ անգամ,
 • Փափուկ կահույքի , գորգային ծածկույթների և շերտավարագույրների քիմմաքրումն իրականացվում է առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ,
 •  Արտաքին ապակյա մակերեսների և գովազդային վահանակների լվացումն իրականացվում է առնվազն ամսական երկու անգամ,
 • Արտակարգ իրավիճակներում մաքրությունն իրականացվում է ախտահանիչ նյութերով համաձայան Պատվիրատուի կողմից նշված օրերին և նշված ժամերին
 • Ջահերի մաքրումը կատարվում է տարեկան առնվազն մեկ անգամ,

ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ 7 հասցեի շենքի արտաքին տեսքի և շենքի մուտքի և պատերին հարող դիմացի տարածքների մաքրում.

 • Շենքի դիմային հատվածի, ք. Երևան, Ամիրյան թողոցից մինչև Բյուզանդ-Աբովյան խաչմերուկ, շենքի արտաքին և ճակատային մասի մաքրում՝ շաբաթական մեկ անգամ, հիմնական լվացում ջրաշթով տարեկան 2 անգամ KARCHER ֆիրմայի բարձր ճնշման սարքավորումով և հատուկ նյութերի միջոցով:

Բանկոմատների մաքրությունն իրականացվում է շաբաթը 2 անգամ:
 

Կազմակերպությունը պետք է ունենա`

 •  տվյալ ոլորտում առնվազն 3 տարվա սպասարկման/աշխատանքային փորձ:

Մրցույթի մասնակիցները կարող են զննել Բանկի տարածքը հայտի ներկայացման համար նախատեսված աշխատանքային օրերի ընթացքում:

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

1. "Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ,
2. ""Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ ամենօրյա մաքրության և ընթացիկ սպասարկման համար մրցութային հայտ",
3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը,

Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:
Մրցույթին կարելի է մասնակցել ինչպես բոլոր լոտերով, այնպես էլ լոտերից որևէ մեկով` ծառայության առաջարկով:
Ընդ որում՝ յուրաքանչյուր լոտի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել առանձին հայտ:

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացqում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:
Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 3 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Մասնագիտական փորձառություն, նմանատիպ աշխատանքների կատարում

Աշխատանքային ռեսուրսներ, կամ կանխավճար չպահանջելու հաստատում

Շահերի բախում, փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

* Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

"Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է պայմանագիր մեկ տարի ժամկետով` ևս մեկ տարով երկարաձգման հնարավորությամբ: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:

Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ Պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին կվճարի տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:
Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից Պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:
Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին` (+374 10) 511 211 ներքին 1265 կամ +37410 511 211 ներքին 2139 հեռախոսահամարներով (Նատալյա Գասպարյանին, Արտյոմ Ստեփանյանին) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:
Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:


 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկի թեստավորման ծառայությունների ձեռքբերման համար բաց ընթացակարգով մրցույթի անցկացման մասին

"16" հունիս, 2022

"Կոնվերս Բանկ"  ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է Բանկի թեստավորման
ծառայությունների ձեռքբերման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով`
բաց ընթացակարգով մրցույթ:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 23-ը հունիսի, 2022 թվականը` ժամը 13:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի և կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Բանկի թեստավորման ծառայությունների ձեռքբերման առաջարկ՝ թիվ / Օ-16.06.22-1/:
Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ,
2."Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ թեստավորման ծառայությունների ձեռքբերման համար մրցութային հայտ,
3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:
Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և (կամ փաստաթղթեր) կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:
Մրցույթին չեն կարող մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված անձինք/ընկերությունները: Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված հայտատուի հայտը մրցութային հանձնաժողովի կողմից չի դիտարկվի:

Թեստավորում իրականացնող ընկերությունը պետք է.
1) լինի ՔՐԵՍԹ Ինթերնեյշնլ (CREST International) կազմակերպության անդամ,
2) ունենա այդ ոլորտում առնվազն 3 տարվա փորձ,
3) Թեստեր իրականացրած լինի ՀՀ տարածքից դուրս իր մեծությամբ Բանկի հետ համադրելի առնվազն 5 ֆինանսական կազմակերպություններում:


Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Որակ
Նախկինում կատարված համարժեք պայմանագիր
Աշխատանքային ռեսուրսներ

* Նախկինում կատարված համարժեք պայմանագրի գինը պետք է լինի սույն բաց մրցույթով առաջարկվող պայմանագրի գնի կեսից ոչ պակաս: Սույն չափանիշը բավարարելու համար հայտով կարող են ներկայացվել կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր և այլ փաստաթղթեր.
* Աշխատանքային ռեսուրսներ չափանիշը բավարարելու համար մրցույթի մասնակցի կողմից կարող են ներկայացվել աշխատակիցներին վերաբող տվյալներ՝ աշխատանքային պայմանագրերի պատճեններ, հավաստագրեր, արտոնագրեր, կրթությունը հավաստող փաստաթղեր և այլ տեսակի լիցենզիաներ ու փաստաթղթեր.
* Նախկինում կատարված պայմանագրերի կամ աշխատանքային ռեսուրսների բացակայությունը չի կարող հայտերի մերժման հիմք հանդիսանալ:


Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:
Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 3 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:
"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:
Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 2315 հեռախոսահամարներով Արտյոմ Ավագյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Անվտանգության վարչության ՏՏ անվտանգության ադմինիստրատոր՝ Տիգրան Ենգիբարյանին (hեռ: (+374 10) 511 211 ներք. 2323, կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):
Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել այս մրցույթի մասին:

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկի Գլխավոր գրասենյակի տվյալների պահոցի և սերվերների ձեռքբերման մրցույթի անցկացման մասին

"15" հունիսի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Բանկի գլխավոր գրասենյակի տվյալների պահոցի և սերվերների ձեռքբերման /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:
Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 28.06.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի, կից հավելված 1-ի և տեխնիկական բնութագրի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին՝ (+374 10) 511 211, ներքին 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը / Բանկի գլխավոր գրասենյակի տվյալների պահոցի և սերվերների ձեռքբերման՝ թիվ /O-15062022-1/ հետևյալ լոտերով՝

ԼՈՏ 1 - HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF SSD
ԼՈՏ 2 - Server HP ProLiant BL460c Gen10

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Բանկի գլխավոր գրասենյակի տվյալների պահոցի և սերվերների ձեռքբերման համար մրցութային հայտ,
3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:

    Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:
Մրցույթին կարելի է մասնակցել ինչպես բոլոր լոտերով, այնպես էլ լոտերից որևէ մեկով:
Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:
Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 3 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Մատակարարման ժամկետ

Երաշխիքի տրամադրման ժամկետ

Շահերի բախում, փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

*Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:
Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և նմանատիպ ծառայությունների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության ՏՏ բաժնի Ցանցերի և օպերացիոն համակարգերի խմբի ղեկավար Արմեն Գևորգյանին (հեռ: (+374 10) 511 244 ներք. 1208) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:
Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:

Ուշադրություն՝ Մրցույթի մասնակիցների կողմից այնպիսի գործողությունների/անգործության կատարումը, որը կնվազեցնի սույն հրավեր/ հայտարարության նկատմամբ մյուս մատակարարների հետաքրքրությունը /օրինակ՝ պատվերի կամ նախնական պատվերի գրանցում և/կամ կազմակերպության կողմից որպես Բանկի հետ աշխատելու սեփական պրոյեկտ գրանցում/ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է: Նման արարք թույլ տված մասնակիցը Բանկի պահանջով կվճարի տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 5 /հինգ/ տոկոսի չափով, կհայտնվի Բանկի մատակարարների "Սև ցուցակում" և տվյալները կփոխանցվեն "Արմենիա" միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ ներքո գործող՝ Խմբի գնումների ծառայությանը:
 

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկի գլխավոր գրասենյակի տվյալների պահոցի (3par storage) տեխնիկական աջակցման և երաշխիքի ձեռքբերման մրցույթի անցկացման մասին

"01" հունիսի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Բանկի գլխավոր գրասենյակի տվյալների պահոցի (3par storage) տեխնիկական աջակցման և երաշխիքի ձեռքբերման /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:
Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 14.06.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի, կից հավելված 1-ի և տեխնիկական բնութագրի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին՝ (+374 10) 511 211, ներքին 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը / Բանկի գլխավոր գրասենյակի տվյալների պահոցի (3par storage) տեխնիկական աջակցման և երաշխիքի ձեռքբերման՝ թիվ /O-24052022-1/:
Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Բանկի գլխավոր գրասենյակի տվյալների պահոցի (3par storage) տեխնիկական աջակցման և երաշխիքի ձեռքբերման համար մրցութային հայտ,
3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:
Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:
Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:
Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Մատակարարման ժամկետ

Երաշխիքի տրամադրման ժամկետ

Շահերի բախում, փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

* Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:

Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:
Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և նմանատիպ ծառայությունների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության ՏՏ բաժնի Ցանցերի և օպերացիոն համակարգերի խմբի ղեկավար Արմեն Գևորգյանին (հեռ: (+374 10) 511 244 ներք. 1208) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:
Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:

Ուշադրություն՝ Մրցույթի մասնակիցների կողմից այնպիսի գործողությունների/անգործության կատարումը, որը կնվազեցնի սույն հրավեր/ հայտարարության նկատմամբ մյուս մատակարարների հետաքրքրությունը /օրինակ՝ պատվերի կամ նախնական պատվերի գրանցում և/կամ կազմակերպության կողմից որպես Բանկի հետ աշխատելու սեփական պրոյեկտ գրանցում/ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է: Նման արարք թույլ տված մասնակիցը Բանկի պահանջով կվճարի տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 5 /հինգ/ տոկոսի չափով, կհայտնվի Բանկի մատակարարների "Սև ցուցակում" և տվյալները կփոխանցվեն "Արմենիա" միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ ներքո գործող՝ Խմբի գնումների ծառայությանը:
 

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է վճարային տերմինալների ձեռքբերման բաց ընթացակարգով մրցույթի անցկացման մասին

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` վճարային տերմինալների ձեռքբերման /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 07.06.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի և կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Վճարային տերմինալների ձեռքբերման համար առաջարկ՝ թիվ /O-30052022-1/ հետևյալ լոտերով՝

ԼՈՏ 1 – Միջպատային մոդելի վճարային տերմինալ

ԼՈՏ 2 - Գրասենյակային մոդելի վճարային տերմինալ

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Վճարային տերմինալների ձեռքբերման համար մրցութային հայտ,
3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:
Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:
Մրցույթին կարելի է մասնակցել ինչպես բոլոր լոտերով, այնպես էլ լոտերից որևէ մեկով:
Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:
Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Մատակարարման ժամկետ

Երաշխիքի տրամադրման ժամկետ

Շահերի բախում, փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

 

* Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:

Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:

Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և նմանատիպ ծառայությունների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ԱԳՄ սպասարկման բաժնի պետ Արթուր Գյուրջինյանին (հեռ: (+374 10) 511 211 ներք. 2392) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:
Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:

 

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկի ռեբրենդինգի (REBRANDING) իրականացման համար բաց ընթացակարգով մրցույթի անցկացման մասին

                                                                                                                                "04" մայիսի, 2022թ.        

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ՝ Բանկի ռեբրենդինգի (REBRANDING) իրականացման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով /այսուհետ՝ Մրցույթ/:
Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը`16.05.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը և գնառաջարկները, կազմված սույն հրավերի և տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի Գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, (+374 10) 511 211, ներքին 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Բանկի ռեբրենդինգի իրականացման առաջարկ՝ թիվ / O04.05.2022-1/:

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
1."Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
2. Բանկի ռեբրենդինգի (REBRANDING) իրականացման համար մրցութային հայտ,
3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:
Ծրարում հայտից բացի մրցույթի մասնակցի կողմից պարտադիր պետք է ներառել Կազմակերպության պորտֆոլիոն՝ հաջողության պատմությունները, աշխատանքի արդյունքը, անիմացիոն հոլովակների, վիժուալների օրինակները, աշխատակիցների մասին տեղեկատվություն:
Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Մրցույթին մասնակցության կարևոր պայմաններից է ռեբրենդինգի կամ բրենդինգի փորձը: Այսինքն նշված փորձը չունենալու դեպքում մասնակիցը չի անցնի որակավորումը:
Որակավորումն անց է կացվում հետևյալ չափանիշներով.

Չափանիշներ և պահանջներ
Փորձ - ռեբրենդինգ
Փորձ - բրենդինգ
Արդյունք
Իմպլեմենտացիա
Կատարման ժամկետ
Թիմ
Շահերի բախում, Փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

 * Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց առավելագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:
Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 20 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ Պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:

Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից Պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:
Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:
Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և 3 տարուց ոչ պակաս նմանատիպ ծառայությունների մատուցման իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:
Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել մրցույթը:
Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին`(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարներով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, աշխատանքների նկարագրի հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Մարքեթինգի բաժին` Մարիա Տեր-Ստեփանյանին հեռ. (+374 10) 511 211, ներքին 2371), կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):
Վերը նշված վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված Գնառաջարկները չեն դիտարկվի:
Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել այս մրցույթի մասին:

Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:
 

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Ա4 թղթի ձեռքբերման համար բաց ընթացակարգով մրցույթի անցկացման մասին

  "06"-ը մայիսի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Ա4 թղթի ձեռքբերման /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:
Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 16.05.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի և կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի մասնագետ Մարիամ Նազարյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը / Ա4 թղթի ձեռքբերման համար առաջարկ՝ թիվ /O-06052022-1/ հետևյալ լոտերով՝
Լոտ 1 - Թուղթ Ա4 և առաքում դեպի Երևանի մասնաճյուղեր, այդ թվում՝ Գլխավոր գրասնեյակի
Լոտ 2 - Թուղթ Ա4 և առաքում դեպի Մարզերի մասնաճյուղեր

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Ա4 թղթի ձեռքբերման և առաքման համար մրցութային հայտ,
3. Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեԶռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:

Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:

Մրցույթին կարելի է մասնակցել ինչպես բոլոր լոտերով, այնպես էլ լոտերից որևէ մեկով:
Մրցույթին չեն կարող մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված անձինք/ընկերությունները: Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված հայտատուի հայտը մրցութային հանձնաժողովի կողմից չի դիտարկվի:

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացքում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:
Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 3 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Մասնագիտական փորձառություն, նմանատիպ լոջիստիկա պահանջող պատվերներ, չափ, կատարման ընթացք

Թղթի Որակ, Գույն

Շահերի բախում, փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

* Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:
Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և նմանատիպ ծառայությունների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Սպասարկման և Գնումների բաժնի մասնագետ Արմեն Նալբանդյանին (հեռ: (+374 10) 511 211 ներք. 1242) կամ ուղարկել հաղորդագրություն  [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:

Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:
 

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է պլաստիկ քարտերի ձեռքբերման մրցույթի անցկացման մասին

"06" ապրիլի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Պլաստիկ քարտերի ձեռքբերման /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 13.04.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի, կից հավելված 1-ի և դիզայնի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը / Պլաստիկ քարտերի ձեռքբերման համար առաջարկ՝ թիվ /O-05042022-1/: հետևյալ լոտերով՝

 

ԼՈՏ 1

Visa Classic պլաստիկ քարտ

ԼՈՏ 2

Visa Platinum պլաստիկ քարտ

ԼՈՏ 3

VISA Infinite պլաստիկ քարտ

ԼՈՏ 4

Master Card Standart պլաստիկ քարտ

 

Քարտերը պետք է համապատասխանեն Idemia cosmofly V6 քարտատեսակին և աշխատեն ներկայումս օգտագործվող Datacard քարտ թողարկող "Personalization Platform"-ով Քարտերի քանակները, դիզայնը և տեխնիկական պահանջները ներկայացված են սույն Հրավերին կից հավելված 1-ում/:

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Պլաստիկ քարտերի ձեռքբերման համար մրցութային հայտ,
3. Կազմակերպության անվանումը,ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:
Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:

Մրցույթին կարելի է մասնակցել ինչպես բոլոր լոտերով, այնպես էլ լոտերից որևէ մեկով:
Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:

Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Փորձը և դիրքը ՀՀ շուկայում
Մատակարարման ժամկետ
Արտադրման երկիրը
Շահերի բախում, փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

* Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:

Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:
Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և նմանատիպ ծառայությունների/պարագաների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն, որն ունի համապատասխան փորձ, ունի սույն Մրցույթին մասնակցելու իրավունք:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:
Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:
Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Քարտերի թողարկման և սպասարկման բաժնի պետ Վարդան Եղիազարյանին (հեռ: (+374 10) 511 211 ներք. 2146) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):
Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:
Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:
 

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպիչների ձեռքբերման մրցույթի անցկացման մասին

"05" ապրիլի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպիչների ձեռքբերման /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 12.04.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի և կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպիչների ձեռքբերման համար առաջարկ՝ թիվ /O-05042022-1/ հետևյալ լոտերով՝
ԼՈՏ 1 – Լազերային Բազմաֆունկցիոնալ Տպիչ Canon MF453dw կամ նմանատիպ
ԼՈՏ 2 - Լազերային Բազմաֆունկցիոնալ Տպիչ 3-in-1 կամ նմանատիպ

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպիչների ձեռքբերման համար մրցութային հայտ,
3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:

Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:
Մրցույթին կարելի է մասնակցել ինչպես բոլոր լոտերով, այնպես էլ լոտերից որևէ մեկով:
Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:

Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:
Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Մատակարարման ժամկետ

Երաշխիքի տրամադրման ժամկետ

Շահերի բախում, փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

* Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:
"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:
Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և նմանատիպ ծառայությունների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ՏՏ դեպարտամենտի ՏՏ բաժնի համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման խմբի ղեկավար Վարդան Գևորգյանին (հեռ: (+374 10) 511-288 ներք. 1249) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:
Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:
 

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է մասնաճյուղերի և ենթակառուցվածքների ընթացիկ վերանորոգման համար բաց ընթացակարգով մրցույթի անցկացման մասին

"04" ապրիլի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Բանկի մասնաճյուղերի և ենթակառուցվածքների ընթացիկ վերանորոգման համար /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:
Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 11.04.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի և կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Կոնվերս Բանկի մասնաճյուղերի և ենթակառուցվածքների ընթացիկ վերանորոգման համար ՝ թիվ /O-04042022-1/:

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Կոնվերս Բանկի մասնաճյուղերի և ենթակառուցվածքների ընթացիկ վերանորոգման համար մրցութային հայտ,
3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:
Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր՝ նախկինում կնքված նմանատիպ ծառայությունների պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, այլ համագործակցող ընկերություններ /գործընկերների երաշխավորագրեր և այլն:

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:

Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Մասնագիտական փորձառություն, նմանատիպ պատվերներ, չափ, կատարման ընթացք
Աշխատանքային ռեսուրսներ
Ֆինանսական միջոցներ, կամ կանխավճար չպահանջելու հաստատում , Պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերություններ
Շահերի բախում, փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

 * Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:

Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:
Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և 3 տարուց ոչ պակաս նմանատիպ ծառայությունների մատուցման իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:
Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:
Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝ (+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Սպասարկման և Գնումների բաժնի ճարտարապետ Ալիկ Աղաբաբյանին (բջջ.: (+374 94) 281 083) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:
Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկի գլխավոր գրասենյակում գտնվող սերվերային սենյակի անխափան սնուցման սարքերի մարտկոցների փոխարինման և երաշխիքային սպասարկման մրցույթի անցկացման մասին

“01” ապրիլի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Բանկի գլխավոր գրասենյակում գտնվող սերվերային սենյակի անխափան սնուցման սարքերի մարտկոցների փոխարինման և երաշխիքային սպասարկման /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 08.04.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի և կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը / Բանկի գլխավոր գրասենյակում գտնվող սերվերային սենյակի անխափան սնուցման սարքերի մարտկոցների փոխարինման և երաշխիքային սպասարկման համար առաջարկ՝ թիվ /O-31032022-1/:
Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Բանկի գլխավոր գրասենյակում գտնվող սերվերային սենյակի անխափան սնուցման սարքերի մարտկոցների փոխարինման և երաշխիքային սպասարկման համար մրցութային հայտ,
3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:
Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:
Մրցույթին չեն կարող մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված անձինք/ընկերությունները: Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված հայտատուի հայտը մրցութային հանձնաժողովի կողմից չի դիտարկվի:
Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:
Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Մատակարարման ժամկետ

Սպասարկման փորձ տվյալ ոլորտում

Շահերի բախում, փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

 

 * Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:
Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և նմանատիպ ծառայությունների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:


Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ՏՏ դեպարտամենտի ՏՏ բաժնի համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման խմբի ղեկավար Վարդան Գևորգյանին (հեռ: (+374 10) 511-288 ներք. 1249) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:
Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:
 

  "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է համակարգիչների, մոնիտորների, համակարգչային սարքեձրի ձեռքբերման մրցույթի անկացման մասին

  “10” մարտի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Համակարգիչների, մոնիտորների և համակարգչային սարքերի ձեռքբերման /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 17.03.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի և կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Համակարգիչների, մոնիտորների և համակարգչային սարքերի ձեռքբերման համար առաջարկ՝ թիվ /O-27012022-1/ հետևյալ լոտերով՝
ԼՈՏ 1 – Համակարգիչ Brand – Dell,CPU – intel core i3-10Gen կամ 11 Gen
ԼՈՏ 2 - Մոնիտոր Dell 22՛՛
ԼՈՏ 3 - Մոնիտոր 24 " Dell U2419H
ԼՈՏ 4 - Հիշողության կրիչ SSD SATA 240GB
ԼՈՏ 5 - Օպերատիվ հիշողության սարք 4GB DDR4
ԼՈՏ 6 - Օպերատիվ հիշողության սարք 4GB DDR3

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Համակարգիչների, մոնիտորների և համակարգչային սարքերի ձեռքբերման համար մրցութային հայտ,
3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:
Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:
Մրցույթին կարելի է մասնակցել ինչպես բոլոր լոտերով, այնպես էլ լոտերից որևէ մեկով:
Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:
Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Մատակարարման ժամկետ

Երաշխիքի տրամադրման ժամկետ

Շահերի բախում, փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

 * Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:
Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և նմանատիպ ծառայությունների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ՏՏ դեպարտամենտի ՏՏ բաժնի համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման խմբի ղեկավար Վարդան Գևորգյանին (հեռ: (+374 10) 511 244 ներք. 1249) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:
Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:
 

 

 Բանկի գովազդային տեղադրումների և գովազդային նյութերի ստեղծման համար բաց ընթացակարգով մրցույթ

"03" մարտի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ՝ Բանկի գովազդային տեղադրումների և գովազդային նյութերի ստեղծման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով /այսուհետ՝ Մրցույթ/:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը`16.03.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը և գնառաջարկներըը, կազմված սույն հրավերի, հավելված 1-ի և տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ՝ (+374 10) 511 211, ներքին 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Բանկի գովազդային տեղադրումների և գովազդային նյութերի ստեղծման առաջարկ՝ թիվ / O02.03.2022-1/:
Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
 2. Բանկի գովազդային տեղադրումների և գովազդային նյութերի ստեղծման համար մրցութային հայտ,
 3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:


Ծրարում հայտից բացի մրցույթի մասնակցի կողմից պարտադիր պետք է ներառել Կազմակերպության պորտֆոլիոն՝ հաջողության պատմությունները, անիմացիոն հոլովակների, վիժուալների, խաղերի օրինակները, աշխատակիցների մասին տեղեկատվություն և կատարված թեստային առաջադրանքը: Նաև անհրաժեշտ է ներկայացնել տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին համապատասխանող ֆայլերը՝ HTML բաներների ստրատեգիա, կայքերի ցուցակ, glossary:

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց առավելագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:

Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Սպասարկման որակ

Կազմակերպության պորտֆոլիոն

Շահերի բախում, փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

 * Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ Պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:

Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից Պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:
Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:
Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և 3 տարուց ոչ պակաս նմանատիպ ծառայությունների մատուցման իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:
Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել մրցույթը:
Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին`(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարներով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, աշխատանքների նկարագրի հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Մարքեթինգի բաժին` Մարինա Գասպարյանին հեռ. (+374 10) 511 211, ներքին 2372), կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):
Վերը նշված վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված Գնառաջարկները չեն դիտարկվի:
Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել այս մրցույթի մասին:

Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:

 

 Բանկի մասնաճյուղերի կանաչապատ տարածքների խնամքի իրականացման ծառայությունների ձեռքբերման համար բաց ընթացակարգով մրցույթ

  "03" մարտի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Բանկի մասնաճյուղերի կանաչապատ տարածքների խնամքի իրականացման ծառայությունների ձեռքբերման համար /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով` ստորև նկարագրված 2 լոտերով.

Լոտ 1 Երևան քաղաքի տարածքում գտնվող մասնաճյուղերի կանաչապատ տարածքների խնամք,
Լոտ 2 Երևան քաղաքի տարածքից դուրս գտնվող մասնաճյուղերի կանաչապատ տարածքներիի խնամք
Բանկի մասնաճյուղերի հասցեներին կարող եք ծանոթանալ հավելված 2-ում:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 10.03.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի, կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի մասնագետ Մարիամ Նազարյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Բանկի մասնաճյուղերի կանաչապատ տարածքների խնամքի իրականացման ծառայությունների ձեռքբերման համար առաջարկ՝ թիվ /O 03.03.2022-1/:

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
 2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Բանկի մասնաճյուղերի կանաչապատ տարածքների խնամքի իրականացման ծառայությունների ձեռքբերման համար մրցութային հայտ,
 3. Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:

Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:

Մասնակիցը պետք է հավաստի, որ ունի աշխատանքային ռեսուրսներ, տեխնիկական միջոցներ:
Մրցույթին կարելի է մասնակցել ինչպես բոլոր լոտերով, այնպես էլ լոտերից որևէ մեկով:

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:

 

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Ռեսուրս և տեխնիկական միջոցներ
Նախկինում նմանատիպ կատարված աշխատանքներ, դրական բնութագրերի առկայություն
Աշխատանքի կատարման ժամկետ
Շահերի բախում, փոխկապակացվածություն կամ այլ կերպ կապվածություն Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ*

* Սույն հայտարարության առումով Բանկի և/կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակացվածություն կամ այլ կապվածություն է համարվում ընկեր, գործընկեր, ամուսին, ծնող, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, ամուսնու հարազատ կամ ոչ հարազատ եղբայր, քույր, պապ, տատ, թոռ, եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ, ամուսնու եղբոր կամ քրոջ ամուսին, զավակ և այլն:

Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:

Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր ընդհանուր (շաբաթը երկօրյա և եռօրյա խնամք ընդհանուր) գինը ՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 5 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր մեկ տարի ժամկետով (ևս 1 տարի երկարաձգման հնարավորությամբ): Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:

Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:

Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:

Սույն հրավերին կից Հավելված 2-ում կարող եք ծանոթանալ Բանկի մասնաճյուղերի կանաչապատ տարածքների մակերեսներին և Ծառայության նկարագրին:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 1207 հեռախոսահամարով Ամիրյան Գոհարին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ աշխատանքների նկարագրի հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ալիկ Աղաբաբյանին (հեռ: Հեռ. +37494 281083) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:
 

  "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկի լուսային վահանակների ընթացիկ սպասարկման, վերանորոգման աշխատանքների և պահանջվող այլ ծառայությունների ձեռքբերման համար բաց ընթացակարգով մրցույթ

"10" փետրվարի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ՝ Բանկի Ավտոմատ գանձման մեքենաներին ուղղորդող լուսային վահանակների ընթացիկ սպասարկման, վերանորոգման աշխատանքների և պահանջվող այլ ծառայությունների ձեռքբերման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով /այսուհետ՝ Մրցույթ/:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը`25.02.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը և գնառաջարկներըը, կազմված սույն հրավերի և հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ՝ (+374 10) 511 211, ներքին 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Բանկի Ավտոմատ գանձման մեքենաներին ուղղորդող լուսային վահանակների ընթացիկ սպասարկման, վերանորոգման աշխատանքների և պահանջվող այլ ծառայությունների ձեռքբերման առաջարկ՝ թիվ / O26.01.2022-1/ հետևյալ լոտերով՝
Լոտ 1 - Լուսային վահանակների սպասարկում
Լոտ 2 - նոր լուսային վահանակի պատրաստում, բրենդավորում, տեղադրում
Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
 2. Բանկի Ավտոմատ գանձման մեքենաներին ուղղորդող լուսային վահանակների ընթացիկ սպասարկման, վերանորոգման աշխատանքների և պահանջվող այլ ծառայությունների ձեռք բերման համար մրցութային հայտ,
 3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:

Ծրարում հայտից բացի մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ կարող է ներառվել համապատասխան պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր /կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն/, նմանատիպ աշխատանքների փորձը պարտադիր է:
Մրցույթին կարելի է մասնակցել ինչպես բոլոր լոտերով, այնպես էլ լոտերից որևէ մեկով:

Մրցույթին չեն կարող մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված անձինք/ընկերությունները:
Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված հայտատուի հայտը մրցութային հանձնաժողովի կողմից չի դիտարկվի:

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց առավելագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:

Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Սպասարկման որակ
Պորտֆել գործող նմանատիպ պայմանագրերի սպասարկման վերաբերյալ

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ Պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:

Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից Պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:
Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:
Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և 3 տարուց ոչ պակաս նմանատիպ ծառայությունների մատուցման իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել մրցույթը:
Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին`(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարներով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, աշխատանքների նկարագրի հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին` Խաժակ Թոմասյանսին հեռ. (+374 94) 112280), կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):
Վերը նշված վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված Գնառաջարկները չեն դիտարկվի:
Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել այս մրցույթի մասին:


Մասնակցի կողմից սպասարկման հիմնական պահանջներն են՝

 1. ք. Երևանում և Երևան քաղաքից դուրս լուսային վահանակների ապամոնտաժում և մոնտաժում - հենասյան բարձրություն 4.5 մետր, հաճախականությունը՝ ըստ պահանջի, Կատարման ժամկետ Պատվիրատուի հայտի հիման վրա առավելագույնը Երևանում 3 /երեք/, իսկ մարզերում՝ 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 2. ք. Երևանում և Երևան քաղաքից դուրս լուսային վահանակների մաքրում - հենասյան բարձրություն 4.5 մետր, հաճախականությունը՝ տարեկան 4 անգամ, Պատվիրատուի հայտի հիման վրա առավելագույնը Երևանում 3 /երեք/, իսկ մարզերում՝ 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 3. ք. Երևանում և Երևան քաղաքից դուրս տեղադրված լուսային վահանակների վնասված լեդ լուսատուի փոխարինումը նորով՝ առանց ապամոտաժման և մոնտաժման գնի, հաճախականությունը՝ ըստ պահանջի, Պատվիրատուի հայտի հիման վրա առավելագույնը Երևանում 7 /յոթ/, իսկ մարզերում՝ 10 /տասը/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 4. Լուսային վահանակի բրենդավում՝ առանց ապամոտաժման և մոնտաժման գնի, հաճախականությունը՝ ըստ պահանջի, Պատվիրատուի հայտի հիման վրա առավելագույնը Երևանում 3 /երեք/, իսկ մարզերում՝ 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 5. Նոր լուսային վահանակի պատրաստում՝ ներառյալ բրենդավորում, հաճախականությունը՝ ըստ պահանջի, Պատվիրատուի հայտի հիման վրա առավելագույնը Երևանում 3 /երեք/, իսկ մարզերում՝ 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 6. Լուսանկարահանում՝ յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթվա ընթացքում՝ գիշերային ժամի, որտեղ երևում են աշխատող վահանակները։ Լուսանկարների վրա պետք է ավտոմատ տպել լուսանկարահանման ամիս, ամսաթիվը, ժամը, լուսանկարների ֆայլի անվան տեղում պետք է գրել լուսային վահանակի տեղադրման հասցեն։ Լուսանկարները պետք է կցել յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում (ըստ պահանջի) կատարված աշխատանքների հաշվետվությանը (հարկային հաշվին), հաճախականությունը` յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ,
 7. Պատվիրատուին անհրաժեշտ է տեղեկացնել լուսային վահանակների անսարքության մասին գրավոր, նշել անսարքության պատճառը, տրամադրել անսարք վիճակում գտնվող լուսային վահանակի լուսանկար, այնուհետև Պատվիրատուի կողմից հաստատում ստանալուց հետո առավելագույնը Երևանում 3 /երեք/, իսկ մարզերում՝ 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել բոլոր թերությունները։ Լուսանկարների վրա պետք է ավտոմատ տպել ամիս, ամսաթիվը, ժամը, լուսանկարների ֆայլի անվան տեղում պետք է գրել լուսային վահանակի տեղադրման հասցեն:
 8. Ամսական հաշվետվություն, ֆոտո և վիդեո՝ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:
 9. Եթե ստուգման արդյունքում պարզվում է, որ լուսային վահանակները սարքին չեն 10 /տասը/ օր և ավել, ապա Բանկը կիրառում է տույժ մասնակցին տվյալ ամսվա վճարման ենթակա գումարի 10%-ի չափով առաջին խախտման համար, 50%-ի չափով` երկրորդ խախտման համար և պայամանագրի լուծում՝ խախտումը երրորդ անգամ արձանագրելու դեպքում:
 10. Մրցույթով նախատեսված ծառայության մատուցումն իրականացվելու է առանց կանխավճարի, վճարումները կատարվելու են ամսական փաստացի կատարողական ակտի և դուրս գրված հարկային հաշվի հիման վրա:
 11. Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով:
 12. Հանձնման-ընդունման ակտով գույքագրել և ստանձնել կից ցանկով առկա լուսային վահանակների սպասարկումը:

 

  "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկի միջցանցային էկրանների (Checkpoint Firewall)  լիցենզիաների ձեռք բերման համար բաց ընթացակարգով մրցույթի անցկացման մասին

"20" հունվարի, 2022թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ՝ Բանկի Միջցանցային էկրանների (Checkpoint Firewall) լիցենզիաների ձեռքբերման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով (այսուհետ՝ Մրցույթ):
Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը`01.02.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը և գնառաջարկները, կազմված սույն հրավերի, կից հավելված 1-ի և տեխնիկական նկարագիր 1-ի, տեխնիկական նկարագիր 2-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ՝ (+374 10) 511 211, ներքին 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Բանկի Միջցանցային էկրանների (Checkpoint Firewall) լիցենզիաների ձեռք բերման առաջարկ՝ թիվ / O20.01.2022-1/:
Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
 2. Բանկի Միջցանցային էկրանների (Checkpoint Firewall) լիցենզիաների ձեռքբերման համար մրցութային հայտ,
 3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:

Ծրարում հայտից բացի մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ կարող է ներառվել համապատասխան պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր /կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն/:
Մրցույթին չեն կարող մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված անձինք/ընկերությունները: Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված հայտատուի հայտը մրցութային հանձնաժողովի կողմից չի դիտարկվի:
Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացքում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց առավելագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:
Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Սպասարկման որակ
Պորտֆել նմանատիպ պայմանագրերի սպասարկման դրական ու համագործակցության երկարատև փորձը

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ Պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:

Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից Պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված նմանատիպ ապրանքների/ծառայությունների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:
Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին`(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարներով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, աշխատանքների նկարագրի հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության ՏՏ բաժնի Ցանցերի և օպերացիոն համակարգերի խմբի ղեկավար՝ Արմեն Գևորգյանին (hեռ: (+374 10) 511 244 ներք. 1208, կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Վերը նշված վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված Գնառաջարկները չեն դիտարկվի:

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել այս մրցույթի մասին:

Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով:

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է F5 BIG-IP սերվերների լիցենզիաների ձեռք բերման համար բաց ընթացակարգով մրցույթի անցկացման մասին

"18" հունվարի, 2022թ.

   "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ՝ Բանկի F5 BIG-IP սերվերների լիցենզիաների ձեռք բերման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով /այսուհետ՝ Մրցույթ/:

   Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը`27.01.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը և գնառաջարկները, կազմված սույն հրավերի և կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ Լենա Շարբատյանին, ՝ (+374 10) 511 211, ներքին 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Բանկի F5 BIG-IP սերվերների լիցենզիաների ձեռք բերման առաջարկ՝ թիվ / O18.01.2022-1/:

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
 2. Բանկի F5 BIG-IP սերվերների լիցենզիաների ձեռք բերման համար մրցութային հայտ,
 3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:

Ծրարում հայտից բացի մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ կարող է ներառվել համապատասխան պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր /կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն/:

Մրցույթին չեն կարող մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված անձինք/ընկերությունները: Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված հայտատուի հայտը մրցութային հանձնաժողովի կողմից չի դիտարկվի:

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց առավելագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:

Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Սպասարկման որակ
Պորտֆել նմանատիպ պայմանագրերի սպասարկման դրական ու համագործակցության երկարատև փորձը

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ Պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:

Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից Պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված նմանատիպ ապրանքների/ծառայությունների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:
Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին`(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարներով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, աշխատանքների նկարագրի հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության ՏՏ բաժնի Ցանցերի և օպերացիոն համակարգերի խմբի ղեկավար՝ Արմեն Գևորգյանին (hեռ: (+374 10) 511 244 ներք. 1208, կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Վերը նշված վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված Գնառաջարկները չեն դիտարկվի:

Քարթրիջների լիցքավորման, քարթրիջների պահեստամասերի թարմացման/փոխարինման, տպիչների վերանորոգման և առաքման համար անհրաժեշտ ծառայությունների ձեռքբերման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով բաց ընթացակարգով մրցույթ

 "23" դեկտեմբերի, 2021թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ՝ Բանկի գլխավոր գրասենյակի և ՀՀ-ում գործող մասնաճյուղերի քարթրիջների լիցքավորման, քարթրիջների պահեստամասերի թարմացման/փոխարինման, տպիչների վերանորոգման և առաքման համար անհրաժեշտ ծառայությունների ձեռք բերման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով /այսուհետ՝ Մրցույթ/:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը`10.01.2022 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը և գնառաջարկները, կազմված սույն հրավերի և կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի մասնագետ Մարիամ Նազարյանին, ՝ (+374 10) 511 211, ներքին 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Բանկի գլխավոր գրասենյակի և ՀՀ-ում գործող մասնաճյուղերի քարթրիջների լիցքավորման, քարթրիջների պահեստամասերի թարմացման/փոխարինման, տպիչների վերանորոգման և առաքման համար անհրաժեշտ ծառայությունների ձեռք բերման առաջարկ՝ թիվ / O23.12.2021-1/ հետևյալ լոտերով՝

Լոտ 1 - Քարթրիջների լիցքավորման, քարթրիջների պահեստամասերի թարմացման/փոխարինման, տպիչների վերանորոգման և առաքման համար անհրաժեշտ ծառայություններ - Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր, այդ թվում՝ Բանկի Գլխավոր գրասենյակ ՝ Վ. Սարգսյան 26/1; և Ամիրյան 4/6, 6 հարկ, 7 հարկ; Նալբանդյան 5, 3 հարկ; Քաջազնունի 4/1, 2 հարկ, 3 հարկ; Կոմիտաս 49, 2 հարկ/ հասցեներում գտնվող Բանկի տարածքներ;

Լոտ 2 - Քարթրիջների լիցքավորման, քարթրիջների պահեստամասերի թարմացման/փոխարինման, տպիչների վերանորոգման և առաքման համար անհրաժեշտ ծառայություններ - ՀՀ Մարզերում գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր
Բանկի մասնաճյուղերի գտնվելու վայրերի մասին կարող եք ծանոթանալ ստորև հղմամբ.
https://conversebank.am/hy/branches/:

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
 2. Բանկի գլխավոր գրասենյակի և ՀՀ-ում գործող մասնաճյուղերի քարթրիջների լիցքավորման, քարթրիջների պահեստամասերի թարմացման/փոխարինման, տպիչների վերանորոգման և առաքման համար անհրաժեշտ ծառայությունների ձեռք բերման համար մրցութային հայտ,
 3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:

Ծրարում հայտից բացի մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ կարող է ներառվել համապատասխան պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր /կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն/, նմանատիպ աշխատանքների փորձը պարտադիր է:
Մրցույթին կարելի է մասնակցել ինչպես բոլոր լոտերով, այնպես էլ լոտերից որևէ մեկով:

Մրցույթին չեն կարող մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված անձինք/ընկերությունները:
Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված հայտատուի հայտը մրցութային հանձնաժողովի կողմից չի դիտարկվի:

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:
Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց առավելագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:

Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Սպասարկման որակ
Պորտֆել նմանատիպ պայմանագրերի սպասարկման դրական ու համագործակցության երկարատև փորձը

 

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշիվների միջոցով:

Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ Պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:

Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից Պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և 3 տարուց ոչ պակաս նմանատիպ ծառայությունների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել մրցույթը:
Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին`(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարներով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, աշխատանքների նկարագրի հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ՏՏ բաժնի համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման խումբ, Խմբի ղեկավար՝ Վարդան Գևորգյանին հեռ. (+374 10) 511 211 ներք. 1249, կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):
Վերը նշված վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված Գնառաջարկները չեն դիտարկվի:

Մասնակցի կողմից սպասարկման հիմնական պահանջներն են.

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել այս մրցույթի մասին:
 

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկին պատկանող բանկոմատների ապահովագրության փակ մրցույթ

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկին պատկանող և շահագործման հանձնված թվով 132 բանկոմատների ապահովագրության փակ մրցույթ:
Մրցույթին մասնակցելու հետաքրքրվածության դեպքում խնդրում ենք մինչև 01.12.2021թ.-ը, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Գլխավոր գրասենյակ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 1. Մասնակցի թերթիկ՝ նշելով տվյալ բնագավառներում կազմակերպության կողմից վերջին հաշվետու տարվա ընթացքում արձանագրված դեպքերի քանակը, հատուցումների քանակը և ծավալը, ստորագրված (կնիքի առկայության դեպքում՝ նաև կնքված) իրավասու անձի կողմից,
 2. Գնային առաջարկ, ՀՀ դրամով, ներառյալ բոլոր հարկերը,
 3. Ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրի նախագիծ՝ հայերեն լեզվով,

Մրցութային առաջարկները փոստով կամ առձեռն ներկայացվելու դեպքում դրանք անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ և կնքված ծրարներով՝ "Բանկոմատների ապահովագրության մրցույթ" նշումով:

Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված առաջարկները կարող են չդիտարկվել:
Մրցույթի կապակցությամբ մանրամասն տեղեկությունները համար խնդրում ենք զանգահարել 511 211 ներքին (2233) հեռախոսահամարով:

Բանկի մասնաճյուղերում մուտքի/ելքի վերահսկման անցագրային համակարգի տեղադրման համար բաց ընթացակարգով մրցույթ

  "28" սեպտեմբերի, 2021թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Բանկի մասնաճյուղերում մուտքի/ելքի վերահսկման անցագրային համակարգի տեղադրման /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 05.10.2021 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի, կից հավելված 1-ի և տեխնիկական բնութագրի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի մասնագետ Մարիամ Նազարյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Բանկի մասնաճյուղերում մուտքի/ելքի վերահսկման անցագրային համակարգի տեղադրման համար առաջարկ՝ թիվ /O28092021-1/:

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
 2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ մասնաճյուղերում մուտքի/ելքի վերահսկման անցագրային համակարգի տեղադրման մրցութային հայտ,
 3. Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:

Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:

Մրցույթին չեն կարող մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված անձինք/ընկերությունները: Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված հայտատուի հայտը մրցութային հանձնաժողովի կողմից չի դիտարկվի:

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ

Գին

Ռեսուրս

Նախկինում նմանատիպ կատարված աշխատանքներ

Ֆինանսական կայունություն

 

Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:

Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սույն Հրավերով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է ամենացածր գինը՝ Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:

Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:

Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված և նմանատիպ ծառայությունների վաճառքի իրավունք ունեցող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 1265 հեռախոսահամարով Նատալյա Գասպարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Անվտանգության վարչություն, Վարչության պետի տեղակալ Լևոն Մնացականյանին (հեռ: (+374 10) 511 211 ներք. 3333) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել Մրցույթի մասին:

 

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկին պատկանող ավտոտրանսպորտային միջոցների ԿԱՍԿՈ ապահովագրության փակ մրցույթ

Մրցույթին մասնակցելու հետաքրքրվածության դեպքում խնդրում ենք մինչև 30/09/2021թ.-ը, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Գլխավոր գրասենյակ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
 1. Մասնակցի թերթիկ՝ նշելով տվյալ բնագավառում կազմակերպության կողմից վերջին հաշվետու տարվա ընթացքում արձանագրված դեպքերի քանակը, հատուցումների քանակը և ծավալը, ստորագրված (կնիքի առկայության դեպքում՝ նաև կնքված) իրավասու անձի կողմից,
 2. Գնային առաջարկ, ՀՀ դրամով, ներառյալ բոլոր հարկերը,
 3. Ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրի նախագիծ՝ հայերեն լեզվով,

Մրցութային առաջարկները փոստով կամ առձեռն ներկայացվելու դեպքում դրանք անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ և կնքված ծրարներով՝ "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի ավտոտրանսպորտային միջոցների ԿԱՍԿՈ ապահովագրության մրցույթ" նշումով:

Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված առաջարկները կարող են չդիտարկվել:

Մրցույթի կապակցությամբ մանրամասն տեղեկությունները համար խնդրում ենք զանգահարել 511 211, ներքին (2233) հեռախոսահամարով:

Բանկի թեստավորման ծառայությունների ձեռքբերման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով` բաց ընթացակարգով մրցույթ

  "19" օգոստոս, 2021

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է Բանկի թեստավորման ծառայությունների ձեռքբերման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով` բաց ընթացակարգով մրցույթ:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը` 10-ը սեպտեմբեր, 2021 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի և կից հավելված 1-ի համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի մասնագետ Մարիամ Նազարյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Բանկի թեստավորման ծառայությունների ձեռքբերման առաջարկ՝ թիվ / Օ-19.08.21-1/:

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ,
 2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ թեստավորման ծառայությունների ձեռքբերման համար մրցութային հայտ,
 3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:

Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և (կամ փաստաթղթեր) կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:

Մրցույթին չեն կարող մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված անձինք/ընկերությունները: Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված հայտատուի հայտը մրցութային հանձնաժողովի կողմից չի դիտարկվի:

Թեստավորում իրականացնող ընկերությունը պետք է.

1) լինի ՔՐԵՍԹ Ինթերնեյշնլ (CREST International) կազմակերպության անդամ,
2) ունենա այդ ոլորտում առնվազն 3 տարվա փորձ,
3) Թեստեր իրականացրած լինի ՀՀ տարածքից դուրս իր մեծությամբ Բանկի հետ համադրելի առնվազն 5 ֆինանսական կազմակերպություններում:

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ

Գին

Որակ

Նախկինում կատարված համարժեք պայմանագիր

Աշխատանքային ռեսուրսներ

* Նախկինում կատարված համարժեք պայմանագրի գինը պետք է լինի սույն բաց մրցույթով առաջարկվող պայմանագրի գնի կեսից ոչ պակաս: Սույն չափանիշը բավարարելու համար հայտով կարող են ներկայացվել կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր և այլ փաստաթղթեր.
* Աշխատանքային ռեսուրսներ չափանիշը բավարելու համար մրցույթի մասնակցի կողմից կարող են ներկայացվել աշխատակիցներին վերաբող տվյալներ՝ աշխատանքային պայմանագրերի պատճեններ, հավաստագրեր, արտոնագրեր, կրթությունը հավաստող փաստաթղեր և այլ տեսակի լիցենզիաներ ու փաստաթղթեր.
* Նախկինում կատարված պայմանագրերի կամ աշխատանքային ռեսուրսների բացակայությունը չի կարող հայտերի մերժման հիմք հանդիսանալ:

Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:

Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն Մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ում մասնակիցների գործող բանկային հաշիվների միջոցով:

Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:

Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել Մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել Մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին՝(+374 10) 511 211, ներքին 2315 հեռախոսահամարներով Արշակ Ներսիսյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Անվտանգության վարչության ՏՏ անվտանգության ադմինիստրատոր՝ Հայկ Ավետյանին (hեռ: (+374 10) 511 211 ներք. 2323, կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել այս մրցույթի մասին:

 

 "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գույքի ապահովագրության մրցույթ

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ հայտարարում է Բանկի գույքի ապահովագրության բաց մրցույթ: Բանկի գույքը ներառում է Բանկի շահագործվող շարժական գույքը և Բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքերը:

Մրցույթին մասնակցելու հետաքրքրվածության դեպքում խնդրում ենք մինչև 23.08.2021թ.-ը, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Գլխավոր գրասենյակ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 1. Մասնակցի թերթիկ՝ նշելով տվյալ բնագավառում կազմակերպության կողմից վերջին հաշվետու տարվա ընթացքում արձանագրված դեպքերի քանակը, հատուցումների քանակը և ծավալը, ստորագրված (կնիքի առկայության դեպքում՝ նաև կնքված) իրավասու անձի կողմից,
 2. Գնային առաջարկ` ՀՀ դրամով, ներառյալ բոլոր հարկերը,
 3. Ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրի նախագիծ՝ հայերեն լեզվով:

Մրցութային առաջարկները փոստով կամ առձեռն ներկայացվելու դեպքում դրանք անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ և կնքված ծրարներով՝ ""Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գույքի ապահովագրության մրցույթ" նշումով:

Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված առաջարկները կարող են չդիտարկվել:

Մրցույթի կապակցությամբ մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք զանգահարել (010) 511 221 ներքին (2233) հեռախոսահամարով:

Գրիչների ձեռքբերման համար բաց ընթացակարգով մրցույթ

  "14"-ը հունիսի, 2021թ.

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ "Բանկ"), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգով մրցույթ` Գրիչների ձեռքբերման համար /այսուհետ՝ Մրցույթ/ մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով:

Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 21.06.2021 թվականը` ժամը 18:00-ն: Մրցութային հայտերը, կազմված սույն հրավերի և կից հավելված 1-ի /գնային առաջարկ/ համաձայն, անհրաժեշտ է ներկայացնել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով, առձեռն, փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (Բանկի Գրասենյակային Գործառնությունների բաժնի մասնագետ Մարիամ Նազարյանին, ներքին հեռախոսահամար՝ 2350, 1238) կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ subject դաշտում պարտադիր նշելով մրցույթի անվանումը /Գրիչների ձեռքբերման համար առաջարկ՝ թիվ /O-14062021-1/:

Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 1. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
 2. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ գրիչների ձեռքբերման համար մրցութային հայտ,
 3. Կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 4. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:

Ծրարում հայտից բացի Մրցույթի մասնակցի կողմից անհրաժեշտ է ներառել պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր կնքված պայմանագրերի պատճեններ, հանձնման-ընդունման ակտեր, երաշխավորագրեր և այլն:

Մրցույթին չեն կարող մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված անձինք/ընկերությունները: Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված հայտատուի հայտը մրցութային հանձնաժողովի կողմից չի դիտարկվի:

Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, որից 1-ին փուլի ընթացում մրցութային հանձնաժողովի կողմից բացվում են ներկայացված փաթեթները, հայտարարվում գնառաջարկները և որակավորվում են մասնակիցների առաջարկները:

 

Նվազագույն չափանիշներ ու պահանջներ
Գին
Որակ
Համարժեք պայմանագիր

 

Հանձնաժողովի կողմից նախնական որակավորում ստացած մասնակիցները կհրավիրվեն Մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլին մասնակցելու, որի ընթացքում մասնակիցները կկատարեն իրենց լավագույն գնիջեցումները՝ մրցակցության սկզբունքով:

Հաղթող է ճանաչվում մրցութային հանձնաժողովի կողմից վերջնական որակավորում ստացած այն մասնակիցը, ով սահմանված պահանջների շրջանակներում ներկայացնում է տվյալ լոտի համար ամենացածր գինը՝ մրցույթի 2-րդ՝ բանակցային փուլի ընթացքում, իսկ, եթե ներկայացվեն հավասար գնառաջարկներ կամ գնառաջարկների միջև տարբերությունը լինի մինչև 1 տոկոս, ապա հաղթող կարող է ճանաչվել որակական ավելի բարձր գնահատական ստացած մասնակիցը:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ` (փոխանցումով) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում գործող բանկային հաշիվների միջոցով:

Պայմանագրի կնքումից հաղթող ճանաչված մասնակիցը կարող է հրաժարվել նախագիծը ստանալուց հետո 3 /երեք/ օրյա ժամկետում: Ժամկետի խախտմամբ պայմանագրի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված մասնակիցը Բանկին պարտավորվում է վճարել տուգանք ներկայացված գնառաջարկի 1.5 /մեկ ամբողջ հինգ տասնորդական/ տոկոսի չափով:

Հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից պայմանագիր չկնքելու դեպքում, այն կարող է առաջարկվել կնքել մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն` արտահայտված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները:

Հրավերի պահանջներին համաձայն, ՀՀ-ում գրանցված գրենական պարագաներ վաճառող ցանկացած կազմակերպություն ունի սույն մրցույթին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերենով:

Հայտնում ենք, որ Բանկը ցանկացած ժամանակ կարող է չեղյալ հայտարարել մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Սպասարկման և Գնումների բաժին`բաժնի գնումների գլխավոր մասնագետ` Նատալյա Գասպարյանին (hեռախոս (+374 10) 511 211, ներքին՝ 2315, կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին, իսկ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Սպասարկման և Գնումների բաժին` Արմեն Նալբանդյանին (hեռ: (+374 10) 511 211 ներք. 1242, կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին):

Խնդրում ենք հայտում նշել, թե հայտարարությունների ո՞ր կայքից եք տեղեկացել այս մրցույթի մասին: