Թեժ գիծ +37410 511 211

Ապահովագրություն

Ապահովագրություն

Գնահատելով մեր հաճախորդների ժամանակը և կարևորելով նրանց ապահովվածությունը` այսուհետ Կոնվերս Բանկը ստանձնում է ապահովագրական գործակալի դեր:
Որպես ապահովագրական գործակալ մենք իրականացնում ենք`

 • ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն,
 • հրդեհից և գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն,
 • դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն,
 • արտերկիր մեկնող ուղևորների բժշկական ապահովագրություն /Աջակցության ապահովագրություն/,

Հաճախորդների կողմից ներկայացման ենթակա անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ ըստ ապահովագրական դասերի:

Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագներ:

 

"Ինգո Արմենիա" ԱՓԲԸ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
(ապահովադիրը բանկի հաճախորդն է կամ բանկը)

 

 

 

Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն

2.5%
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար՝ 1%, նվազագույնը 40.000,
Չհատուցվող գումար գողության դեպքում 10%, հակաառևանգման համակարգի առկայության դեպքում ՝ 5%,

Անսահմանափակ վարորդներով

3 տարուց պակաս վարորդական ստաժ ունեցող վարորդի դեպքում՝ 2% նվազագույնը, 80.000 ՀՀ դրամ

Հրդեհից և բնական աղետներից անշարժ գույքի ապահովագրություն  0.135%
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար 1% նվազագույնը 90.000 ՀՀ դրամ, երկրաշարժ` 2%
 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 0.16 % (անաշխատունակության մշտական կորուստ, մահ)
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար - Չի կիրառվում

 

Հարգելի հաճախորդներ,
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել հետևյալ հասցեով.
"Ինգո Արմենիա" ԱՓԲԸ
Հասցե` ք. Երևան, Հանրապետության փող., 51, 53, տարածքներ 47, 48, 50
Հեռախոս` (+374 10) 592121

Ապահովագրական գործակալի վկայական

 

"ՌԵՍՈ" Ապահովագրական ընկերություն

ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Վարորդների քանակ Ապահովագրական տարեկան սակագին
Անսահմանափակ վարորդներ Ոչ պայմանական չփոխհատուցվող գումար` 1% (նվազագույնը 50.000 ՀՀ դրամ)
2,5%
 • Ապահովագրության ենթակա չեն տաքսիներ, այլ հասարակական տրանսպորտ, սպորտային մեքենաներ, էքսկլյուզիվ մեքենաներ, ինչպես նաև 10 տարեկանից ավել ռուսական և 15 տարեկանից ավել արտասահմանյան արտադրության մեքենաներ:
 • Որպես ապահովագրական պայմանագրի գործողության տարածաշրջան ՀՀ և ԼՂՀ տարածք, ԱՊՀ և Վրաստան։
 • Գողության/առևանգման դեպքում կիրառվում է ոչ պայմանական չհատուցվող գումար ապահովագրական գումարի 3% հակաառևանգման համակարգի առկայության դեպքում, ապահովագրական գումարի 5% հակաառևանգման համակարգի բացակայության դեպքում:
 • Պայմանագրի հետ, որպես նվեր կտրամադրվի ապահովագրվող մեքենայում տեղադրված գազաբալոնի պայթյունից ապահովագրության պայմանագիր։

ՀՐԴԵՀԻՑ, ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻՑ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻՆ ՀԱՍՑՎԱԾ ԱՅԼ ՎՆԱՍՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ապահովադիր Շահառու Ապահովագրական տարեկան սակագին Ապահովագրական պատահար (ռիսկ) Ոչ պայմանական չփոխհատուցվող գումար

Գործակալի միջոցով Ապահովագրողի հետ ապահովագրության պայմանագիր կնքած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ

Բանկ (Գրավառու)

 • մինչև 50 000 000 ՀՀ դրամ արժողությամբ գույքի համար ապահովագրական տարեկան սակագինը կսահմանվի 0,13%:
 • 50 000 001 ՀՀ դրամից մինչև 200 000 000 ՀՀ դրամ արժողությամբ գույքի համար ապահովագրական տարեկան սակագինը կսահմանվի 0,12%
Գույքին հասցված վնասներ, որոնք հետևանք են հետևյալ ապահովագրական պատահարների`
ա) հրդեհ, պայթյուն, կայծակի հարված,
բ) ջրամատակարարման, ջեռուցման, կոյուղու և հակահրդեհային համակարգերի ջրի հասցրած վնաս,
գ) տարերային աղետներ,
դ) ներխուժման միջոցով գողություն, կողոպուտ, ավազակություն,
ե) երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ,
զ) բախում, հարված, ապակիների կոտրում,
Է)երկրաշարժ

ապահովագրական գումարի 1%, բայց ոչ պակաս 50.000 ՀՀ դրամից, երկրաշարժի դեպքում` 2%

200.000.000 ՀՀ դրամ արժեքը գերազանցող գույքի ապահովագրությունն իրականացվում է անհատական սկզբունքով, սակագինը որոշվում են անհատական կերպով` կախված գույքի տեսակից, նշանակությունից, գտնվելու վայրից և այլն: Վերոնշյալ սակագները վերաբերում են միայն բնակարաններին, տներին, հասարակական օբյեկտներին, իսկ բենզա-գազալցակայանների, գործարանների, արտադրամասերի և նմանատիպ հաստատությունների դեպքում ապահովագրական սակագինը համաձայնեցվում է "ՌԵՍՈ" Ապահովագրական ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակի հետ:

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ապահովադիր կամ ապահովագրված անձ Շահառու

Ապահովագրական տարեկան սակագին

Ապահովագրական պատահար (ռիսկ) Ոչ պայմանական չփոխհատուցվող գումար

 Գործակալի միջոցով Ապահովագրողի հետ ապահովագրության պայմանագիր կնքած անձ

Բանկ (Գրավառու)

0.14%, բայց ոչ պակաս 1.000 ՀՀ դրամից

Դժբախտ պատահարի հետևանքով ապահովագրված անձի.

1.աշխատունակության մշտական կորուստ,
I կարգի հաշմանդամությու 100%
II կարգի հաշմանդամություն 80%
III կարգի հաշմանդամություն 60%

2.մահ 100 %

3. Ժամանակավոր անաշխատունակություն

չի կիրառվում

 

''ՌԵՍՈ ԿՐԵԴԻՏ'' ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Տարբերակներ Ապահովագրական գումար(ՀՀ դրամ)

Ապահովագրավճար (ՀՀ դրամ)

ՈՉ պայմանական չհատուցվող գումար

 1

 500,000

1,400 

չի կիրառվում

 2

 750,000

2,000 

 3

1,000,000 

2,500 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ (ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ) ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ MULTI ԾՐԱԳԻՐ

Գործողության ժամկետ Ապահովագրավճար, ՀՀ դրամ
30 օրվա ընթացքում 8 օր 2,000
1 տարվա ընթացքում 30 օր 5,000
1 տարվա ընթացքում 90 օր 12,000  
 1. Սույն Ծրագրով որպես Ապահովագրված անձ կարող են հանդես գալ մինչև 75 տարեկան գործունակ ՀՀ քաղաքացիները, օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձիք։ Ապահովագրության օրերի քանակը կարող է սահմանվել 8 օր՝ 30 օրվա ընթացքում, 30 օր՝ 1 տարվա ընթացքում, և 90 օր՝ 1 տարվա ընթացքում՝ առանց Ուղևորությունների քանակի սահմանափակման։ Սույն Ծրագրով Ապահովագրության տարածքն է համարվում ամբողջ աշխարհը, բացի ՀՀ-ից և ԼՂՀ-ից։
 2. Սույն Ծրագրի շրջանակներում պայմանագրի գործողության սկզբի և ավարտի միջև սահմանվում է ապահովագրության գործողության օրերի ընդհանուր առավելագույն քանակը, ինչը թույլ է տալիս Ապահովագրված անձանց Պայմանագրի գործողության ընթացքում նշված գործողության ժամկետի շրջանակներում կատարել բազմակի ուղևորություններ՝ առանց նոր Պայմանագրերի կնքման անհրաժեշտության։
 3. Սույն Ծրագրի շրջանակներում Ապահովագրական գումարը սահմանվում է 30,000 EUR։
 4. Սույն Ծրագրի շրջանակներում սակագները հաշվառվում են ըստ Պայմանագրի գործողության ժամկետի՝ Համաձայն Աղյուսակի (բոլոր սակագները ներկայացված են ՀՀ դրամով)
 5. Սույն ծրագրի շրջանակներում կնքված Պայմանագրերում որպես Սպասարկող ընկերություն կարող են նշվել հետևյալ ընկերությունները և տրամադրվել իրենց կոնտակտային տվյալները՝ AP Companies Global Solutions, CORIS Ukraine, AXA Assistance Deutschland GmbH

Ապահովագրական գործակալի վկայական

 


"Ռոսգոսստրախ-Արմենիա"
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
(ապահովադիրը բանկի հաճախորդն է կամ բանկը)

Ապահովագրության դասեր Սակագին
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 0.16%, նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ

 

Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն ապահովագրվող ռիսկ` ֆիզիկական վնաս ու առևանգում

2,5%, չհատուցվող գումար - 1%, նվազագույն 50,000 ՀՀԴ,

Չհատուցվող գումար գողության դեպքում 10%, հակաառևանգման համակարգի առկայության դեպքում՝ 5%, Անսահմանափակ վարորդներով

Հրդեհից և բնական աղետներից ապահովագրություն

0,135%, նվազագույնը 2,000ՀՀԴ; չհատուցվող գումար - 1%, նվազագույն 100,000 ՀՀԴ:

Երկրաշարժի դեպքում - 2%, նվազագույն 400,000 ՀՀԴ

Գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն
 Աջակցության ապահովագրություն   Ապահովագրության ժամկետ  Չհատուցվող գումար  Ապահովագրավճար

 

 

Ապահովագրական գումարը ներկայացված բոլոր տարբերակների համար կազմում է 30,000 Եվրո: Գործուղության տարածք` ամբողջ աշխարհ:

 15 օր տարվա ընթացքում

 

 

50 Եվրո

 4,500 ՀՀԴ
 30 օր տարվա ընթացքում  5,000 ՀՀԴ
 60 օր տարվա ընթացքում  8,000 ՀՀԴ
 90 օր տարվա ընթացքում  12,500 ՀՀԴ
 90 օր տարվա ընթացքում  0 Եվրո  14,000 ՀՀԴ

   Տնային գույքի և քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն

 տնային գույք

 Ապահովագրական գումար  Ապահովագրավճար
 2,000,000 ՀՀԴ  6,000 ՀՀԴ
 3,800,000 ՀՀԴ  11,400 ՀՀԴ
 5,600,000 ՀՀԴ  16,800 ՀՀԴ
 7,500,000 ՀՀԴ  22,500 ՀՀԴ

 քաղաքացիական պատասխանատվության

 500,000 ՀՀԴ  1,100 ՀՀԴ
 900,000 ՀՀԴ  1,900 ՀՀԴ
 1,500,000 ՀՀԴ  3,200 ՀՀԴ
 2,200,000 ՀՀԴ  4,800 ՀՀԴ


Կամավոր բժշկական ապահովագրության "Ամրագրված դրամական հատուցմամբ առողջության ապահովագրության"

 
Ծրագիր Ապահովագրական գումար  Ապահովագրավճար
ՄինիՄեդ 200,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ
ՄինիՄեդ + 400,000 ՀՀ դրամ 15,000 ՀՀ դրամ

Հիփոթեքային պարտավորությունների ապահովագրություն
 
Ծրագիր Սակագին
"Բնակարան երիտասարդներին"ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ծրագիր
 
2% նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ
 

Ապահովագրական գործակալի վկայական

Հարգելի հաճախորդներ,
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել հետևյալ հասցեով.
"Ռոսգոսստրախ-Արմենիա" ԱՓԲԸ
Հասցե` ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1
Հեռախոս` 591010 

 

"Նաիրի Ինշուրանս" ԱՍՊԸ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
(ապահովադիրը բանկի հաճախորդն է կամ բանկը)

 

ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

Ցամաքային ավտոտրանսպորտի ապահովագրության սակագներ եվ պայմաններ Ապահովագրական պատահար (ռիսկ)  Լիազորված վարորդ  Ապահովագրական տարածք  Ավտոմեքենայի օգտագործում   Տարեկան սակագին  Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար

  Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար

 

Գողություն և ֆիզիկական վնաս համաձայն ապահովագրության կանոնների

 վարորդական իրավունք ունեցող և ապահովագրության կանոններին համապատասխանող ցանկացած անձ

 

 

  ՀՀ, ԼՂՀ,ԱՊՀ, Վրաստան, Իրան

 

 

չի օգտագործվում որպես տաքսի և չի տրվում վարձակալության

 

 

 2.5%

 ապահովագրական գումարի 1%, բայց ոչ պակաս 50 000 ՀՀ դրամից, իսկ ավտոմեքենայի կամ ավտոմասի, դետալի
գողության դեպքում` 5 %

 

կարող է օգտագործվել որպես տաքսի կամ տրվել վարձակալության

 

 

6%

 ապահովագրական գումարի 1%, բայց ոչ պակաս 50 000 ՀՀ դրամից, իսկ ավտոմեքենայի կամ ավտոմասի, դետալի
գողության դեպքում` 5 %

ՀՐԴԵՀԻՑ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻՆ ՀԱՍՑՎԱԾ ԱՅԼ ՎՆԱՍՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅԱՄԱՆՆԵՐ

Ապահովադիր Գույքի տեսակը Ապահովագրական պատահարներ (ռիսկեր) Տարեկան սակագին Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար

  Գործակալի վարկառու/ Հաճախորդ

 Անշարժ գույք (բնակարարններ, առանձնատներ, վարչական շենքեր, կառույցներ, անավարտ շինություններ)

Ապահովագրված գույքին (այդ թվում նաև ապակիներին) հասցված վնասները, որոնք հետևանք են հետևյալ ապահովագրական պատահարների`

 1. հրդեհ կամ պայթյուն.
 2. կարկուտ, ջրհեղեղ կամ տեղատարափ անձրև.
 3. փոթորիկ կամ ուժեղ քամի.
 4. երկրաշարժ.
 5. ծառի, թռչող օբյեկտի, դրանց բեկորի ընկնում կամ վերգետնյա փոխադրամիջոցի վրաերթ.
 6. ջեռուցման, ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման համակարգի վթար.
 7. երրորդ անձանց կողմից իրականացված չարամիտ գործողություն:

 

 0.15%

 

 ապահովագրական գումարի 0.5 %, բայց ոչ պակաս 90,000 ՀՀ դրամից, երկրաշարժի դեպքում` 5 %

 ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Ապահովադիր կամ Ապահովագրված անձ Ապահովագրական պատահար (ռիսկ) Տարեկան սակագին Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար

 

Գործակալի վարկառու/Հաճախորդ

Դժբախտ պատահարի հետևանքով ապահովագրված անձի`

 • աշխատունակության մշտական կորուստը (հաշմանդամության կարգի ձեռքբերումը),
 • մահը

 

0.15%

 

Չի կիրառվում

* նվազագույն ապահովագրավճարը չի կարող պակաս լինել 1000 ՀՀ դրամից

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապահովագրության գումար

Ապահովագրության տարածք Ապահովագրության ժամկետի (ուղևորություն) տևողություն 1 օրվա ապահովագրավճար ՀՀ դրամ

30,000 Եվրո

Ամբողջ աշխարհ

1-ից 15 օր տևողությամբ ուղևորություն 370
16-ից 30 օր ըևողությամբ ուղևորություն 320
31-ից 90 օր տևողությամբ ուղևորություն 270
1 տարի տևողությամբ ապահովագրություն՝ ընդհանուր 90 օր գործողության ժամկետով մի քանի տևողությունների համար 12,000 /տարեկան/
91-ից 365 օր տևողությամբ մեկ ուղևորություն 220

Աջակցության ապահովագրության վերոնշյալ սակագների վրա կիրառվող գործակիցներ՝

 1. 65-70 տարեկան անձի օգտին կնքվող Ապահովագրության պայմանագրի (վկայագրի) գծով Ապահովագրողը բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառում է 2 գործակից:
 2. 71-75 տարեկան անձի օգտին կնքվող Ապահովագրության պայմանագրի (վկայագրի) գծով Ապահովագրողը բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառում է 2,5 գործակից:
 3. 76-79 տարեկան անձի օգտին կնքվող Ապահովագրության պայմանագրի (վկայագրի) գծով Ապահովագրողը բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառում է 3 գործակից:
 4. 80-85 տարեկան անձի օգտին կնքվող Ապահովագրության պայմանագրի (վկայագրի) գծով Ապահովագրողը բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառում է 4 գործակից:

Հարգելի հաճախորդներ,
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել հետևյալ հասցեով.

"Նաիրի Ինշուրանս" ԱՍՊԸ
Հասցե` ՀՀ, 0033, ք. Երևան, Ավետ Ավետիսյան 116/1 և 116/5 տարածք

 

Հեռ.` (060) 500 060, (010) 543 594

 

Ապահովագրական գործակալի վկայական