Թեժ գիծ +37410 511 211

ՓՄՁ ֆինանսավորման ակցիա

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման և կրեդիտորական պարտքի մարման ֆինանսավորման ակցիա

Ակցիան գործում է 2019 թվականի հունվարի 8-ից մինչև դեկտեմբերի 27-ը ներառյալ

Ակցիայի շրջանակներում Կոնվերս Բանկը տրամադրում է հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման և կրեդիտորական պարտքի մարման ֆինանսավորման հետևյալ պայմաններով՝

 

 

Ժամկետ/արժույթ/տոկոսադրույք

Ժամկետ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
5 տարի  Սկսած 12%-ից  Սկսած 9% առաջին 1 տարին, հետո ԿԲԼՏ+6.5%  Սկսած 7% առաջին 1 տարին, հետո ԿԲԼՏ+7.3%
7 տարի  Սկսած 12.5%-ից մինչև առաջին 5 տարին, հետո ԿԲԼՏ+6.75%  Սկսած 9.5% առաջին 1 տարին, հետո ԿԲԼՏ+7%  Սկսած 7.5% առաջին 1 տարին, հետո ԿԲԼՏ+7.8%
15 տարի  Սկսած 13%-ից մինչև  առաջին 5 տարին, հետո ԿԲԼՏ+6.75%  Սկսած 10% առաջին 1 տարին, հետո ԿԲԼՏ+7.5%  Սկսած 8% առաջին 1 տարին, հետո ԿԲԼՏ+8.3%
Վարկային հայտի ուսումնասիրման միջնորդավճար 0
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար վարկի գումարի 0.5%-ը, նվազագույնը՝ 25.000 ՀՀ դրամ:  

ԿԲԼՏ - Կոնվերս Բանկի լողացող տոկոսադրույք

Տեղեկատվական ամփոփագիր