ՁԵՐ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
YOUR PERSONAL DATA


Ազգանուն, անուն, հայրանուն / Անվանում
Surname, Name, Patronymic/ Name
Անձը հաստատող փաստաթղթի համար / ՀՎՀՀ
Identification document number / TIN
էլ. փոստ
Email
Պարգևատրման ստացման Ձեր բանկը
Your bank for bonus payment
Բջջային հեռախոս
Mobile number
ՀՀ դրամով հաշվեհամար
Account number in AMD

Ազգանուն, անուն, հայրանուն / Անվանում
Surname, Name, Patronymic/ Name
էլ. փոստ
Email
Բջջային հեռախոս
Mobile number
Ո՞Ր ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՆՐԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒՄ
WHAT SERVICE IS HE/SHE INTERESTED IN?Անվտանգության կոդ / Security Code CAPTCHA code
Համաձայն եմ պայմաններին /I agree to the terms


Խնդրում ենք մինչ Ուղղորդման հայտը հաստատելը ստուգել Ձեր կողմից լրացված տվյալները, քանի որ դրանցում սխալների կամ անճշտությունների առկայության դեպքում Բանկն իրավունք ունի չեղյալացնել Ուղղորդման հայտը: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում սխալ կամ թերի լրացված տվյալների համար:

Please check the information because incorrect or discrepant data could result the application to be deemed void. Bank does not bear any responsibility for data provided incorrectly or incompletely.