Թեժ գիծ +37410 511 211

Նորություններ

Կոնվերս Բանկը հրապարակել է ֆիզիկական անձ հաճախորդների աջակցության համալիր փաթեթի մանրամասները

22.05.2020

 Կոնվերս Բանկը ներկայացրել է վարկային արձակուրդից օգտված ֆիզիկական անձ հաճախորդներին մարումների աջակցության միջոցառումների համալիր փաթեթը, որով հստակեցվում են հունիսի 1-ից հետո կոնկրետ վարկատեսակների վերանայումների մանրամասները:

Վարկատեսակ*

Վարկի մարման ժամկետ

Վարկի մարման ժամկետի երկարաձգում

Վարկի մայր գումարի վճարման արտոնյալ ժամանակահատված

Անհատական որոշման կայացում՝ դիմումի հիման վրա **

Անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր***

մինչև 01/01/2026թ.

9 ամիս

6 ամիս

30 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող մնացորդ ունեցող վարկերի համար

01/01/2026թ.-ից հետո

-

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկեր

-

9 ամիս

6 ամիս

30 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող մնացորդ ունեցող վարկերի համար

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման և ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկեր

-

6 ամիս

3 ամիս

10 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող մնացորդ ունեցող վարկերի համար

Ոսկու գրավով վարկ, այլ սպառողական վարկեր, նվազող սահմանաչափով վարկային գծեր

մինչև 01/01/2023թ.

6 ամիս

3 ամիս

5 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող մնացորդ ունեցող վարկերի և Հատուկ Ձեզ համար Ակցիայի ներքո տրամադրված վարկերի համար

01/01/2023թ.-ից հետո

-

Ապառիկ ֆինանսավորում

-

6 ամիս

6 ամիս****

-

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի և վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային գծեր

մինչև 01/06/2020թ.

մինչև 01/10/2020թ.

Համաձայն պայմանագրի

-

01/06/2020թ.-ից հետո

-

 * Վերանայման պայմանները չեն տարածվում  "Բնակարան երիտասարդներին" ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորվող ուսանողական, կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման և սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորման նպատակով տրամադրված և դրամական միջոցների ու պարտատոմսերի գրավադրմամբ վարկերի վրա:


** Խառը գրաֆիկ ունեցող վարկային պայմանագրերը դիտարկվում են անհատապես:

*** “Ազգային հիփոթեքային ընկերություն” ՎՎԿ ՓԲԸ և “Բնակարան երիտասարդներին” ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորվող հիփոթեքային վարկերի դեպքում մինչև 30.09.2020թ. տրամադրվում է մայր գումարի արտոնյալ ժամանակահատված, իսկ վարկային արձակուրդի ընթացքում չվճարված տոկոսագումարները ենթակա են վճարման մինչև 30.09.2020թ.՝ հավասարաչափ վճարման գրաֆիկով:

**** Նշված ժամանակահատվածում կարող են չիրականացվել նաև տոկոսագումարների և սպասարկման վճարների մարումներ:
 

← Վերադառնալ ցուցակին