Թեժ գիծ +37410 511 211

Արտահանման և նախաարտահանման ֆինանսավորում

Արտահանման և նախաարտահանման ապահովագրություն

Ընդլայնեք արտահանման ծավալները. պարզապես ներկայացրեք ՀԱԱԳ-ի կողմից տրամադրվելիք ապահովագրական վկայագիրը և օգտվեք արտահանման/նախաարտահանման ֆինանսավորումից: 

Արտահանման ֆինանսավորում

Վարկի նպատակը արտահանման ֆինանսավորում
Վարկի ժամկետը 1-12 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը
Արժույթ/Ժամկետ 1-3 ամիս 4-6 ամիս 7-12 ամիս
ԱՄՆ դոլար 6% 6.5% 7%
Եվրո 4% 4.5% 5%
Վարկի առավելագույն գումար "Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն" ԱՓԲԸ-ի կողմից թողարկված վկայագրով սահմանված ապահովագրական գումար` նվազեցրած չհատուցվող գումարը:
Վարկի ապահովություն "Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն" ԱՓԲԸ-ի կողմից թողարկված վկայագրի հիման վրա ապահովագրավճարի հատուցումը ստանալու պահանջի իրավունքը:
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար
  • վարկի գումարի 0.15%՝ մինչև 6 ամիս ներառյալ մարման ժամկետով վարկերի համար,
  • վարկի գումարի 0.3%՝ 7 ամիս և ավել ժամկետով վարկերի համար:
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար

 

0 ՀՀ դրամ

Մարման կարգ Վարկը տրամադրվում է տոկոսագումարները ամսական վճարման, իսկ մայր գումարը՝ ժամկետի վերջում վճարման հնարավորության պայմանով
Այլ պայմաններ Համաձայն Բանկի կարգի

Նախարտահանման ֆինանսավորում

Վարկի նպատակը արտահանման պայմանագրով նախատեսված ապրանքների /ծառայությունների/ արտադրության համար անհրաժեշտ հումքի, նյութերի ձեռք բերում, ինչպես նաև այլ ծախսերի կատարում:
Վարկի ժամկետը 1-12 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը*
Արժույթ/Ժամկետ 1-6 ամիս 7-12 ամիս
ԱՄՆ դոլար 6-7% 7-8%
Եվրո 5% 5.5-6%
Վարկի առավելագույն գումար "Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն" ԱՓԲԸ-ի կողմից թողարկված վկայագրով սահմանված ապահովագրական գումար՝ նվազեցրած չհատուցվող գումարը:
Վարկի ապահովություն "Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն" ԱՓԲԸ-ի կողմից թողարկված վկայագրի հիման վրա ապահովագրավճարի հատուցումը ստանալու պահանջի իրավունքը, վարկառու ընկերության նշանակալից մասնակիցների և գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնական երաշխավորություն, վարկառու ընկերության բաժնեմասի գրավ:
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար
  • վարկի գումարի 0.15%՝ մինչև 6 ամիս ներառյալ մարման ժամկետով վարկերի համար,
  • վարկի գումարի 0.3%՝ 7 ամիս և ավել ժամկետով վարկերի համար:
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար

 

0 ՀՀ դրամ

Մարման կարգ Վարկը տրամադրվում է տոկոսագումարները ամսական վճարման, իսկ մայր գումարը՝ ժամկետի վերջում վճարման հնարավորության պայմանով:
Այլ պայմաններ Համաձայն Բանկի կարգի

* Տոկոսադրույքի մեջ ներառված չէ ապահովագրության վճարը, որը կատարվում է բանկի կողմից և այնուհետև պահանջվում հաճախորդից

Տեղեկատվական ամփոփագիր