Թեժ գիծ +37410 511 211

Կանխիկ

 Սակագներ

N ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԴՐՈՒՅՔՆԵՐ
/Ներկայացված է ՀՀ դրամով/
 
1 Կանխիկ դրամի մուտքագրում  
  /կանխիկ գումարի մուտք բանկի հաշվետիրոջ հաշվին` հաշվետիրոջ կամ ոչ-հաշվետիրոջ կողմից/  
 
 • ՀՀ դրամ
0
 
 • ԱՄՆ դոլար
0
 
 • Եվրո
ըստ օրական գնանշման
 
 • Այլ արտարժույթ
ըստ օրական գնանշման
  Վճարային տերմինալով հաշվետիրոջ ընթացիկ/խնայողական/քարտային հաշվին գումարի մուտքագրում
 • 101-50,000 ՀՀ դրամ՝ 100 ՀՀ դրամ
 • 50,001-200,000 ՀՀ դրամ՝ 200 ՀՀ դրամ
2 Կանխիկ դրամի տրամադրում1  
2.1 Հաշվետեր հաճախորդներին  
  - Հաշվին կանխիկ մուտքագրված գումարի դեպքում2  
 
 • ՀՀ դրամ
0
 
 • ԱՄՆ դոլար
0
 
 • Եվրո
0
 
 • այլ արժույթ
ըստ օրական գնանշման
 
 • հաշվին կանխիկ մուտքագրված արտարժույթի անկանխիկ փոխանակման արդյունքում առաջացած գումարի տրամադրում
 0
 
 •  քարտային հաշվից6, բացառությամբ Բանկոմատների և POS տերմինալների միջոցով իրականացվող գործարքների
 1%
   - Հաշվին անկանխիկ մուտքագրված գումարի դեպքում  
 
 •  ՀՀ դրամով3.4/3.5
 0.25%
 
 •  ԱՄՆ դոլար 
 0.40%
 
 •  Եվրո
 ըստ օրական գնանշման
 
 •  այլ արժույթով
 ըստ օրական գնանշման
 
 •  քարտային հաշվից6, բացառությամբ Բանկոմատների և POS տերմինալների միջոցով իրականացվող գործարքների
 1%
   - Սոցիալական փաթեթի հաշվից 0
   - Առարկայազուրկ մետաղական հաշվից4,5  
 
 •  ՀՀ դրամով ստանալուց դեպքում
 0%
 2.2  Ոչ հաշվետեր հաճախորդներին  
   - Այլ բանկերից փոխանցումով ստացված գումարների վճարում  
 
 •  ՀՀ դրամով
 0.35%, նվազագույնը` 300 ՀՀ դրամ
 
 •  Այլ արժույթ
 0.5%, նվազագույնը` 300 ՀՀ դրամ
   - Ներբանկային փոխանցումով ստացված գումարների վճարում  
 
 •  ՀՀ դրամով
 0.25%, նվազագույնը` 100 ՀՀ դրամ
 
 •  ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով
 0.40%, նվազագույնը` 100 ՀՀ դրամ
 
 •  այլ արժույթով
ըստ օրական գնանշման, նվազագույնը` 100 ՀՀ դրամ 
   - Գանձապետարանից ստացված գումարների վճարում/նաև հետ վճարում/ մինչև 20 000 ՀՀ դրամ՝ 50 ՀՀ դրամ, 20 000 ՀՀ դրամ և ավելի՝ 0.25%, նվազագույնը 100 ՀՀ դրամ
   - Արագ փոխանցումով համակարգերի միջոցով ստացված գումարների վճարում  0
 3  Հնամաշ դրամանիշերի փոխանակում  
   ա/ ՀՀ դրամ  0
   բ/ արտարժույթ  3%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ
 4  ՀՀ մետաղյա դրամանիշերի խոշորացում  
  ա/ Հաշվետեր հաճախորդների համար  0
  բ/ Ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար  մինչև 50 հատը անվճար, դրանից ավելի դեպքում 3%, նվազագույնը` 100 ՀՀ դրամ
5 Օտարերկրյա քաղաքացիներին ԱԱՀ գումարների վերադարձի միջնորդավճար  վերադարձված գումարի 10%

1 Մասնաճյուղերից 5 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ և ավելի գումար կանխիկացնելու դեպքում հաճախորդը պետք է մեկ օր առաջ ներկայացնի համապատասխան հայտ:
2 Սակագինը գործում է 01 մայիսի 2008թ.-ից կատարված կանխիկ մուտքերի նկատմամբ` կատարված ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով:
3 Կենսաթոշակային հաշիվների դեպքում 0:
4 Հաճախորդի ոսկու հաշվի համալրում` Բանկից անկանխիկ ոuկի գնելու և այն մետաղական հաշվին մուտքագրելու միջոցով:
5 Հաճախորդի ոսկու հաշվից ելքագրում` մետաղական հաշվում առկա անկանխիկ ոuկին Բանկին վաճառելու միջոցով:
Քարտային հաշվից կանխիկացման համար գործում է նշված սակագինը, եթե տվյալ քարտի պայմաններով քարտային հաշվից կանխիկացման ավելի բարձր սակագին սահմանված չէ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեով կամ զանգահարել 511 211 հեռախոսահամարներով, ինչպես նաև Բանկի բոլոր մասնաճյուղերին` հետևյալ հասցեներով և հեռախոսահամարներով: