Թեժ գիծ +37410 511 211

Ակցիա

Ակցիա Բանկի որոշակի խմբերի հաճախորդների համար

Ակցիան գործում է 2021թ. փետրվարի 2-ից մինչև մարտի 31-ը ներառյալ

Ակցիայի (այսուհետ` Ակցիա) շրջանակներում "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Բանկ) իր որոշակի խմբերի հաճախորդներին կտրամադրի բանկային ծառայությունների փաթեթներ (այսուհետ՝ Փաթեթ) հետևյալ պայմաններով.

Տրամադրման պայմաններ՝

Խումբ 1

Հաճախորդ

Բանկում մինչև 2020թ. հունիսի 30-ը ներառյալ տրամադրված, գործող հիփոթեքային (անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման, կառուցապատման) և անշարժ ու շարժական գույքի գրավով ապահովված սպառողական վարկ ունեցող հաճախորդներ

Փաթեթի բաղկացուցիչ ծառայություններ

Ակցիայի պայմաններ

1. Հաշվարկային քարտի տրամադրում

  

Visa Gold / Mastercard Gold

Քարտի տեսակ

Քարտի տարեկան սպասարկման վճար

0 ՀՀ դրամ /քարտի գործողության ողջ ընթացքում/

Քարտի և վարկային սահմանաչափի արժույթ

ՀՀ դրամ / ԱՄՆ դոլար

Վարկային սահմանաչափի առավելագույն գումար

2,500,000 ՀՀ դրամ / 5,000 ԱՄՆ դոլար

Վարկային սահմանաչափի ժամկետ

36 ամիս

Վարկային սահմանաչափի տեսակ և տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածով

ՀՀ դրամ՝ 17% / ԱՄՆ դոլար՝ 13%

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի

ՀՀ դրամ՝ 15% / ԱՄՆ դոլար՝ 11%

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի, նվազող սահմանաչափով

ՀՀ դրամ՝ 15% / ԱՄՆ դոլար՝ 11%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածով

ՀՀ դրամ՝ 18.99% / ԱՄՆ դոլար՝ 14.35%

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի

ՀՀ դրամ՝ 16.65% / ԱՄՆ դոլար՝ 12.1%

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի, նվազող սահմանաչափով

ՀՀ դրամ՝ 17.13% / ԱՄՆ դոլար՝ 12.55%

Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

0.9%

Վարկային պատմության պահանջներ

 

Համաձայն ԱՔՌԱ հարցման և/կամ Բանկի համար հասանելի այլ տեղեկատվության աղբյուրների՝
- դիմելու պահին չպետք է առկա լինեն ժամկետանց վարկային պարտավորություններ,
- վերջին մեկ տարվա ընթացքում չպետք է առկա լինեն դասակարգված վարկային պարտավորություններ,
- վերջին մեկ տարվա ընթացքում Բանկում բոլոր վարկերի գծով ժամկետանց օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 10-ը:

 

2. "ConverseMobile" հավելվածի ակտիվացում*

0 ՀՀ դրամ

3. "Visa Virtual" քարտի տրամադրման վճար*

0 ՀՀ դրամ

Բանկում գործող բոլոր վարկերի, ներառյալ տրամադրվող վարկային սահմանաչափը, մնացորդ / գրավի արժեք հարաբերակցությունը պետք է լինի ≤ 90 (Հիփոթեքային, ոսկու և անշարժ գույքի գրավով վարկեր ունեցող հաճախորդների դեպքում), և ≤ 80 (շարժական գույքի գրավով վարկ ունեցող հաճախորդների դեպքում), ընդ որում՝ անշարժ գույքի գրավի դեպքում հիմք է ընդունվում գրավի լիկվիդային արժեքը, իսկ եթե գրավի արժեքը որոշվել է Բանկի կողմից սահմանված հսկիչ գնով և առկա չէ գրավի գնահատում, ապա՝ տվյալ արժեքը:

Այլ պայմաններ՝ համաձայն Բանկի համապատասխան ծառայության դրույթների:

Խումբ 2

Հաճախորդ

Բանկի աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում վճարային քարտերով առնվազն 01.02.2021թ-ին նախորդող 3 ամսվա ընթացքում աշխատավարձ ստացող հաճախորդներ

Փաթեթի բաղկացուցիչ ծառայություններ

Ակցիայի պայմաններ

1. Հաշվարկային քարտի տրամադրում

 

 

Քարտի տեսակ

Visa Classic / Mastercard Standard

Քարտի տարեկան սպասարկման վճար

0 ՀՀ դրամ /քարտի գործողության ողջ ընթացքում/

Քարտի և վարկային սահմանաչափի արժույթ

ՀՀ դրամ / ԱՄՆ դոլար

Վարկային սահմանաչափի առավելագույն գումար

500,000 ՀՀ դրամ / 1,000 ԱՄՆ դոլար

Վարկային սահմանաչափի ժամկետ

36 ամիս

Վարկային սահմանաչափի տեսակ և տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածով

ՀՀ դրամ՝ 17% / ԱՄՆ դոլար՝ 13%

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի

ՀՀ դրամ՝ 15% / ԱՄՆ դոլար՝ 11%

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի, նվազող սահմանաչափով

ՀՀ դրամ՝ 15% / ԱՄՆ դոլար՝ 11%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածով

ՀՀ դրամ՝ 18.99% / ԱՄՆ դոլար՝ 14.35%

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի

ՀՀ դրամ՝ 16.65% / ԱՄՆ դոլար՝ 12.1%

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի, նվազող սահմանաչափով

ՀՀ դրամ՝ 17.13% / ԱՄՆ դոլար՝ 12.55%

Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

0.9%

Վարկային պատմության պահանջներ

 

Համաձայն ԱՔՌԱ հարցման և/կամ Բանկի համար հասանելի այլ տեղեկատվության աղբյուրների՝
- դիմելու պահին չպետք է առկա լինեն ժամկետանց վարկային պարտավորություններ,
- վերջին մեկ տարվա ընթացքում չպետք է առկա լինեն դասակարգված վարկային պարտավորություններ,
- վերջին մեկ տարվա ընթացքում Բանկում բոլոր վարկերի գծով ժամկետանց օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 10-ը:

 

2. "ConverseMobile" հավելվածի ակտիվացում*

0 ՀՀ դրամ

3. "Visa Virtual" քարտի տրամադրման վճար*

0 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ՝ համաձայն Բանկի համապատասխան ծառայության դրույթների:

Խումբ 3

Հաճախորդ

Գործող սոցիալական փաթեթի հաշիվ ունեցող հաճախորդներ, ովքեր նախորդ տարվա ընթացքում որպես սոցիալական փաթեթի շահառու ստացել են առնվազն 01.01.2021թ.-ին նախորդող 3 ամսվա սոցիալական փաթեթով նախատեսված գումար և/կամ գործող ապառիկ ֆինանսավորում/վարկ ունեցող հաճախորդներ:

Փաթեթի բաղկացուցիչ ծառայություններ

Ակցիայի պայմաններ

1. Հաշվարկային քարտի տրամադրում

 

Քարտի տեսակ

Visa Classic / Mastercard Standard

Քարտի տարեկան սպասարկման վճար

0 ՀՀ դրամ /քարտի գործողության ողջ ընթացքում/

Քարտի և վարկային սահմանաչափի արժույթ

ՀՀ դրամ / ԱՄՆ դոլար

Վարկային սահմանաչափի առավելագույն գումար

500,000 ՀՀ դրամ / 1,000 ԱՄՆ դոլար

Վարկային սահմանաչափի ժամկետ

36 ամիս

Վարկային սահմանաչափի տեսակ և տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածով

ՀՀ դրամ՝ 17% / ԱՄՆ դոլար՝ 13%

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի

ՀՀ դրամ՝ 15% / ԱՄՆ դոլար՝ 11%

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի, նվազող սահմանաչափով

ՀՀ դրամ՝ 15% / ԱՄՆ դոլար՝ 11%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածով

ՀՀ դրամ՝ 18.99% / ԱՄՆ դոլար՝ 14.35%

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի

ՀՀ դրամ՝ 16.65% / ԱՄՆ դոլար՝ 12.1%

Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի, նվազող սահմանաչափով

ՀՀ դրամ՝ 17.13% / ԱՄՆ դոլար՝ 12.55%

Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

0.9%

Վարկային պատմության պահանջներ

 

Համաձայն ԱՔՌԱ հարցման և/կամ Բանկի համար հասանելի այլ տեղեկատվության աղբյուրների՝
- դիմելու պահին չպետք է առկա լինեն ժամկետանց վարկային պարտավորություններ,
- վերջին մեկ տարվա ընթացքում չպետք է առկա լինեն դասակարգված վարկային պարտավորություններ,
- վերջին մեկ տարվա ընթացքում Բանկում բոլոր վարկերի գծով ժամկետանց օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 10-ը:

 

2. "ConverseMobile" հավելվածի ակտիվացում*

0 ՀՀ դրամ

3. "Visa Virtual" քարտի տրամադրման վճար*

0 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ՝ համաձայն Բանկի համապատասխան ծառայության դրույթների:

 

* Ծառայության տրամադրումը պարտադիր է:

Ակցիայի շրջանակներում յուրաքանչյուր հաճախորդի կարող է տրամադրվել առավելագույնը մեկ ծառայությունների փաթեթ, եթե հաճախորդը համապատասխանում է մեկից ավելի խմբերի պայմաններին, ապա վարկավորումն իրականացվում է միայն մեկ՝ սահմանաչափի առավելագույն մեծություն ապահովող խմբի պայմաններով:

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, որը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման ու սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ 
հասցեում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

1

Դիմում - հայտ

2

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե ներկայացվում է նույնականացման քարտ)

3

Վարկառու հաճախորդների վերաբերյալ հարցում կատարելու համաձայնություն

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր

 

Ուշադրություն

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությամբ պայմանավորված կարող է փոխվել տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը և վարկի մարումների մեծությունը:

Բանկը, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է հաճախորդից` «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ հաճախորդին:

Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ կառավարության հետ կնքած համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան, Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար, Բանկը կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ծառայության տրամադրման վայր

Ծառայությունների Փաթեթները տրամադրվում են Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակում և մասնաճյուղերում:

Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն

"Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն" ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է՝ https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=cards:

Վեճերի և տարաձայնությունների լուծման կարգ

Հաճախորդի և Բանկի միջև ծագած ցանկացած վեճ և տարաձայնություն նախ և առաջ լուծվում է երկուստեք` փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

Ծանուցում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ

Տեղեկացնում ենք, որ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների հետ կապված տաuը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:
Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը:

Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող., 15
"Էլիտ Պլազա" բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ
Էլ. փոստ՝ [email protected]
Հեռախոս` (+37460) 70-11-11
Ֆաքս` (+37410) 58-24-21

Կապ Բանկի հետ

Մանրամասների և հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք՝

  • այցելել Բանկի https://www.conversebank.am ինտերնետային կայք
  • այցելել Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ
  • զանգահարել +374 10 511211 հեռախոսահամարով
  • Viber ՝ +374 95 511211
  • Skype ՝ conversebank-callcenter

Վարկը տրամադրվում է Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում

  Թարմացվել է 02.02.2021թ. 13:40  

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար