Թեժ գիծ +37410 511 211

Կանխիկ գործարքների օրական գնանշում

 Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  5.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 1%*
ԱՄՆ դոլար 1%*
Այլ ըստ պայմանավորվածության

* ժամկետային ավանդների/պարտատոմսերի` կանխիկ մուտքագրումից գոյացած ներգրավված գումարների, ինչպես նաև վերջին 6 ամիսների ընթացքում խնայողական/ընթացիկ հաշիվների` կանխիկ մուտքագրումից գոյացած գումարների դեպքում միջնորդավճարը սահմանվում է 0%: