Թեժ գիծ +37410 511 211

Կանխիկ գործարքների օրական գնանշում

04.03.2022թ.-ից սկսած Բանկի բոլոր հաճախորդների համար ընթացիկ, խնայողական, քարտային, ցպահանջ և ավանդային հաշիվներից, Բանկի POS տերմինալներով քարտերից1 ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կանխիկացման սակագինը սահմանել ըստ օրական գնանշման՝ անկախ կանխիկացվող գումարի գոյացման աղբյուրից և եղանակից:

Քարտերից Բանկի POS տերմինալներով կանխիկացման դեպքում համաձայն օրական գնանշման կանխիկացման սակագին սահմանված լինելու դեպքում այն գանձվում է ի հավելումն տվյալ քարտատեսակի համար սահմանված կանխիկացման միջնորդավճարի: 

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  2.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 1․50%*
ԱՄՆ դոլար

1.5%*

Այլ ըստ պայմանավորվածության

* ժամկետային ավանդների/պարտատոմսերի` կանխիկ մուտքագրումից գոյացած ներգրավված գումարների, ինչպես նաև կանխիկացման գործարքի կատարման պահին նախորդող 6 ամիսների ընթացքում խնայողական/ընթացիկ հաշիվների` կանխիկ մուտքագրումից գոյացած գումարների դեպքում միջնորդավճարը սահմանվում է 0%:

 

Սակագինը մինչ 28.12.2022

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  2.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 2․00%*
ԱՄՆ դոլար

1.5%*

Այլ ըստ պայմանավորվածության

 

* ժամկետային ավանդների/պարտատոմսերի` կանխիկ մուտքագրումից գոյացած ներգրավված գումարների, ինչպես նաև կանխիկացման գործարքի կատարման պահին նախորդող 6 ամիսների ընթացքում խնայողական/ընթացիկ հաշիվների` կանխիկ մուտքագրումից գոյացած գումարների դեպքում միջնորդավճարը սահմանվում է 0%:

Սակագինը մինչ 25.11.2022

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  2.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 1․5%*
ԱՄՆ դոլար

1.5%*

Այլ ըստ պայմանավորվածության

 

* ժամկետային ավանդների/պարտատոմսերի` կանխիկ մուտքագրումից գոյացած ներգրավված գումարների, ինչպես նաև կանխիկացման գործարքի կատարման պահին նախորդող 6 ամիսների ընթացքում խնայողական/ընթացիկ հաշիվների` կանխիկ մուտքագրումից գոյացած գումարների դեպքում միջնորդավճարը սահմանվում է 0%

 Սակագինը մինչ 27.10.2022

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  3.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 1.5%*
ԱՄՆ դոլար

1.5%*

Այլ ըստ պայմանավորվածության
 

Սակագինը մինչ 21.10.2022

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  3.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 3%*
ԱՄՆ դոլար

3%*

Այլ ըստ պայմանավորվածության
 

Սակագինը մինչ 23.09.2022

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  2.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 3%*
ԱՄՆ դոլար 3 %*
Այլ ըստ պայմանավորվածության
 

Սակագինը մինչ 13.09.2022

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  2.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 1.5%*
ԱՄՆ դոլար 1.5%*
Այլ ըստ պայմանավորվածության
 

Սակագինը մինչ 26.08.2022

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  3.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 2%*
ԱՄՆ դոլար 2%*
Այլ ըստ պայմանավորվածության
 

Սակագինը մինչ 18.08.2022

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  4.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 3%*
ԱՄՆ դոլար 2.5%*
Այլ ըստ պայմանավորվածության
 

Սակագինը մինչ 11.08.2022

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս
ՌԴ ռուբլի  5.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 3%*
ԱՄՆ դոլար 3%*
Այլ ըստ պայմանավորվածության
 

Սակագինը մինչ 14.06.2022

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  5.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 3%*
ԱՄՆ դոլար 2%*
Այլ ըստ պայմանավորվածության
 

Սակագինը մինչ 10.06.2022

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  5.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 3%*
ԱՄՆ դոլար 1.5%*
Այլ ըստ պայմանավորվածության
 

Սակագինը մինչ 31.05.2022

 Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  5.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 3%*
ԱՄՆ դոլար 2%*
Այլ ըստ պայմանավորվածության
 

Սակագինը մինչ 30.05.2022


Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

 

ՌԴ ռուբլի  5.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 3%*
ԱՄՆ դոլար 3%*
Այլ ըստ պայմանավորվածության
 

Սակագինը մինչ 24.05.2022

Սակագինը մինչ 24.05.2022, ժամը 09:00 դրությամբ.

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  5.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 1%*
ԱՄՆ դոլար 1%*
Այլ ըստ պայմանավորվածության
 

 

Սակագինը մինչ 24.05.2022, ժամը 15:00 դրությամբ.

Կանխիկ արտարժույթի մուտքագրման տոկոս

ՌԴ ռուբլի  5.00%
Եվրո 0.00%
ԱՄՆ դոլար 0.00%
Այլ ըստ պայմանավորվածության


Հաշվից արտարժույթի կանխիկացման տոկոս

 ՌԴ ռուբլի  0.00%*
Եվրո 1.5%*
ԱՄՆ դոլար 1.5%*
Այլ ըստ պայմանավորվածության